Fiji

Nyeste artikler

Velsignelser ved sabbatsdagen - Et apostolsk løfte

Ældsterne M. Russell Ballard og Quentin L. Cook underviser os i velsignelserne ved at overholde sabbatten.

At stå op for evangeliet

Ælder Jeffrey R. Holland beskriver, hvordan vi gøre en forskel som medlemmer af kirken.

Glæden ved at forløse de døde - En apostels opfordring

Ældste Richard G. Scott beskriver velsignelserne for de unge i Kirken ved at engagere sig i slægtshistorie.

Omsorg på Herrens måde - En apostels råd

Præsident Dieter F. Uchtdorf forklarer, hvordan selvhjulpenhed vil hjælpe os til at styrke andre.

Bliv timeligt selvhjulpen

»Selvhjulpenhed er evnen, forpligtelsen og bestræbelsen på at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien. Når medlemmerne er selvhjulpne, er de også bedre i stand til at tjene og drage omsorg for andre.

Velsignelserne ved generalkonference

Ældste Hales beskriver velsignelserne ved generalkonference.

Følg ham - Et påskebudskab

Hvis vi følger Jesus Kristus får vi nyt liv. Hvis vi stoler på ham, viser han os vejen tilbage til Gud. Tag dig tid denne påske til at opdage hans liv og lærdomme.

Kirken lancerer »Følg ham«-initiativ for at nå internetbrugere

Verdensomspændende påskekampagne for tredje år i træk.