Spring over hovednavigation

Seneste artikler og videoer

Ældste Gerrit W. Gong bærer som nykaldet apostel sit vidnesbyrd om Jesus Kristus.
Søster Sharon Eubank hjælper os til at være forberedte på at besvare spørgsmål om, hvorfor vi efterlever evangeliet.
Mormons Bog kan hjælpe dig med at komme nærmere på Frelseren i din dagligdag.
Søster Bonnie L. Oscarson minder os om betydningen af at begrænse vores tid på personlige enheder for at kunne tjene andre.
April 2018
Hvordan har Jesus Kristus været der for dig?
Lyt til vor tids kirkeledere og Jesu Kristi apostle, når de taler ved aprilkonferencen 2018.
Ældste Neil L. Andersen minder os om muligheden, vi har, for at høre Herrens røst gennem hans udvalgte tjenere ved generalkonferencen.