Fiji

Nyeste artikler

Velsignelser ved sabbatsdagen - Et apostolsk løfte

Ældsterne M. Russell Ballard og Quentin L. Cook underviser os i velsignelserne ved at overholde sabbatten.

Den fuldkomne opskrift på at bringe os til ham

Lær om de kristuslignende egenskaber, der hjælper os til at opfylde vores rolle i at følge Det Europæiske Områdes plan.

Et nyt år med tro på Kristus

Tro er en stor positiv kraft, som kan løfte os op over bekymringernes skyer og hjælpe os til at blive hele i Kristus. 

Mine mål, at bringe os til ham

Kristus ønsker, at alle kommer til ham. Sæt mål.

Familiens forsvarere

Vi kan alle opbygge hjemmet og gøre vores hjem helligt.

Fædre

Ældste D. Todd Christofferson understreger fædres nøglerolle og ansvar.

Lad os stævne frem

Hvordan vil du hjælpe de fattige og nødlidende i 2017?

En vedvarende tro

Præsident Monson beskriver, hvordan vi kan udvikle en vedvarende tro på Herren.

Det er et mirakel

Ældste Neil L. Andersen beskriver miraklet med evangeliets udbredelse over hele verden.

Jeg er selvhjulpen - Fredsons beretning

Fredson lærer gennem selvhjulpenhedsprogrammet, hvordan man anvender tid klogt og finder et job.

Besøg af UNHCR og UNICEF

Den 21. oktober 2016 mødtes biskop Gérald Caussé, præsiderende biskop for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og hans hustru Valérie med embedsmænd fra FN’s flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra FN’s Børnefond (UNICEF) i Genève i Schweiz.

Hvis jeg kan gøre det,​ så kan du også! - Sidrit

Sidrit inviterede sin ven Darti til at spille guitar til en jule aktivitet.