Spring over hovednavigation

Seneste artikler og videoer

Ældste Neil L. Andersen minder os om muligheden, vi har, for at høre Herrens røst gennem hans udvalgte tjenere ved generalkonferencen.
Se, hvordan det at lære om sin oldemor har hjulpet Contanza til at være glad i hverdagen.
Ældste Neil L. Andersen beskriver, hvordan vi kan opleve vores egne mirakler, når Herren hjælper os med at bringe andre til ham.
Præsident Russell M. Nelson forklarer, hvordan vi kan blive åndeligt genopladet ved at overholde sabbatten efter en travl uge.
Præsident Oaks forlår tre ting, som medlemmer kan gøre for at dele det gengivne evangelium.
D. Todd Christofferson taler om, hvordan vi kan »hvile i Kristus« gennem den måde, vi lever på.
Fem nye missioner dannes i 2018; 19 andre sammenføjes med andre missioner
David A. Bednar forklarer, hvordan ordinancer, såsom dåb, er centrale i Frelserens evangelium.