Fiji

Nyeste artikler

Præstedømmenøgler

Ældste Stevenson forklarer gengivelsen, hensigten og velsignelserne ved præstedømmenøgler.

Tag en ven med til ham

Ældste Herbertson deler en historie om glæden ved at invitere andre til Kristus, og opfordrer alle til at tro og forpligte os til at følge op og invitere, så vi alle kan føle den samme glæde.

Hvorfor Kirken

Ældste Christofferson forklarer oprindelsen af Kristi kirke og behovet for en genoprettelse.

Jeg er selvhjulpen - Rachels beretning

Rachel finder en balance mellem at udvikle sin virksomhed og tage sig af sine ansvar I familien.

Tag deres hånd

Føl glæden ved at lede jeres venner til Frelseren, når I fortæller dem om budskabet om det gengivne evangelium.

Velsignelser ved sabbatsdagen - Et apostolsk løfte

Ældsterne M. Russell Ballard og Quentin L. Cook underviser os i velsignelserne ved at overholde sabbatten.

Den fuldkomne opskrift på at bringe os til ham

Lær om de kristuslignende egenskaber, der hjælper os til at opfylde vores rolle i at følge Det Europæiske Områdes plan.

Et nyt år med tro på Kristus

Tro er en stor positiv kraft, som kan løfte os op over bekymringernes skyer og hjælpe os til at blive hele i Kristus. 

Mine mål, at bringe os til ham

Kristus ønsker, at alle kommer til ham. Sæt mål.

Familiens forsvarere

Vi kan alle opbygge hjemmet og gøre vores hjem helligt.

Fædre

Ældste D. Todd Christofferson understreger fædres nøglerolle og ansvar.

Lad os stævne frem

Hvordan vil du hjælpe de fattige og nødlidende i 2017?

En vedvarende tro

Præsident Monson beskriver, hvordan vi kan udvikle en vedvarende tro på Herren.

Det er et mirakel

Ældste Neil L. Andersen beskriver miraklet med evangeliets udbredelse over hele verden.

Jeg er selvhjulpen - Fredsons beretning

Fredson lærer gennem selvhjulpenhedsprogrammet, hvordan man anvender tid klogt og finder et job.