Spring over hovednavigation

Seneste artikler og videoer

Præsident Henry B. Eyring viser os velsignelserne og glæden, vi kan opleve, når vi søger vores slægt.
Tro på dig selv og ringeagt aldrig din værdi eller dit bidrag.
Alle unge i alderen 12-18 år er inviteret til at deltage i denne særlige transmission.
Ældste Dallin H. Oaks hjælper os med at udvikle kristuslignende egenskaber, der er nødvendige for at fortælle andre om evangeliet.
Dieter F. Uchtdorf forklarer, hvordan kærligheden vokser, når man åbner sit hjerte for Gud.
Ældste Dale G. Renlund beskriver, hvordan deltagelse i nadveren gør det muligt for os at komme tættere på Herren.
Se, lyt til og download konferencetalerne her.
Generalkonferencen giver os en mulighed for at finde vores kong Benjamins taler. Disse taler, der taler så stærkt til vores hjerte, sjæl og ånd, er som manna fra himlen.