Spring over hovednavigation

Nyeste artikler

Apostlen ældste Russell M. Nelson bærer vidnesbyrd om, at Jesus Kristus leder sin kirke i dag gennem levende profeter, der åbenbarer hans vilje.
Ældste Robert D. Hales foreslår, hvordan vi kan komme hinanden nærmere som familier i evangeliet.
Kristus brød dødens bånd for alle.
Hvad med os? Køber vi »for andre«? Eller er vi tålmodige nok til at vente, så vi ikke kommer i gæld, bortset fra til det nødvendige – muligvis uddannelse, et hus og en simpel bil – og selv der, betaler vi dem hurtigt af.
Ana og hendes familie anvender selvhjulpenhedsprincipper til at styre deres budget.
Denise, der er UV’er i Tyskland, fortæller om sin bedstefars oplevelser som flygtning under krigen, og hvordan det hjælper hende i dag.
Alle har spørgsmål; kom til denne generalkonference for at lytte til en profets røst og få svar på dine spørgsmål.
Opdag velsignelserne ved At finde en Forfader, når I søger efter medlemmer af jeres familietræ.