Fiji

Nyeste artikler

Glæden ved at forløse de døde - En apostels opfordring

Ældste Richard G. Scott beskriver velsignelserne for de unge i Kirken ved at engagere sig i slægtshistorie.

Omsorg på Herrens måde - En apostels råd

Præsident Dieter F. Uchtdorf forklarer, hvordan selvhjulpenhed vil hjælpe os til at styrke andre.

Bliv timeligt selvhjulpen

»Selvhjulpenhed er evnen, forpligtelsen og bestræbelsen på at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien. Når medlemmerne er selvhjulpne, er de også bedre i stand til at tjene og drage omsorg for andre.

Velsignelserne ved generalkonference

Ældste Hales beskriver velsignelserne ved generalkonference.

Følg ham - Et påskebudskab

Hvis vi følger Jesus Kristus får vi nyt liv. Hvis vi stoler på ham, viser han os vejen tilbage til Gud. Tag dig tid denne påske til at opdage hans liv og lærdomme.

#Halleluja - Et påskebudskab om Jesus Kristus (video)

Jesus Kristus tog verdens synder og smerte på sig. Han blev korsfæstet, men opstod fra døden. Denne påske kan du lære om, hvordan vi også kan få nyt liv gennem Kristus.

Kirken lancerer »Følg ham«-initiativ for at nå internetbrugere

Verdensomspændende påskekampagne for tredje år i træk.

Vores liv er som en gobelin

Vores oplevelser og valg udgør trådene i vores egen gobelin (billedtæppe). Vi kan træffe de rette valg for at vores liv kan blive velsignede.

Hvordan er et praktiskophold ved Kirkens EU-kontor i Bruxelles? Spørg Sanne

Sanna Brandenburg fortæller om sit nyligt afsluttede praktikophold ved Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges EU-kontor i Bruxelles i Belgien

En diakons tro

Evangeliets grundlæggende principper er tæt forbundet til ordinancerne, og hver gang vi tager del i dem, får vi kraft og bliver mere åndeligt selvhjulpne.