Fiji

Nyeste artikler

Åndelige og timelige reservoirer

Ældste Jeffrey R. Holland hjælper os med at blive mere selvhjulpne.

Enkelhed i råd

Ledere er valgt til at lede. Led som frelseren.

Stræb fremad - FSY 2016

Kom og vær med i år!

Præsident Uchtdorf besøger Europa

Præsident Dieter F. Uchtdorf besøger medlemmer og venner af Kirken i det europæiske område.

For at bringe os til ham

Det lille kort med tre invitationer til at handle har til hensigt at bringe os og vore venner tættere på vor himmelske Fader og vor Frelser. 

Skille os ud fra mængden

Præsident Thomas S. Monson hjælper os til at finde muligheder for at tjene.

Selvhjulpenhedsmateriale - opdateret

Disse vejledninger er blevet udvikler for at hjælpe og assistere medlemmer i at modtage de åndelige og timelige velsignelser, der kommer af at være selvhjulpen.

Generationer sammenføjet i kærlighed

Præsident Russell M. Nelson fremhæver vigtigheden af slægtshistorie og tempeltjeneste.