Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Oktoberkonferencen 2004

Talerne fra Hjælpeforeningens møde den 25. september 2004 og generalkonferencen den 2.-3. oktober 2004

Titel Taler Lyt PDF
Mødet lørdag formiddag      
Kirkens tilstand Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format
Profeter, seere og åbenbarere Ældste Jeffrey R. Holland   Læs denne tale i PDF format
Guds kærligheds kraft Ældste John H. Groberg   Læs denne tale i PDF format
Bring fred og helbredelse til din sjæl Ældste Dale E. Miller   Læs denne tale i PDF format
Fred med samvittigheden og fred i sindet Ældste Richard G. Scott   Læs denne tale i PDF format
Hvor vælger jeg at stå? Præsident James E. Faust   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Mødet lørdag eftermiddag      
Opretholdelse af Kirkens ledere Præsident Thomas S. Monson   Læs denne tale i PDF format
Hvad er et kvorum? Ældste L. Tom Perry   Læs denne tale i PDF format
Tro og nøgler Ældste Henry B. Eyring   Læs denne tale i PDF format
"Vogt mine får" Ældste Ned B. Roueché   Læs denne tale i PDF format
"Jeg står ved døren og banker" Ældste Ronald T. Halverson   Læs denne tale i PDF format
Hvordan har Hjælpeforeningen beriget dig? Bonnie D. Parkin   Læs denne tale i PDF format
Vi må forankre vores vidnesbyrd Ældste Donald L. Staheli   Læs denne tale i PDF format
Det rene vidnesbyrd Ældste M. Russell Ballard   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Præstedømmets møde      
Lad jer ikke bedrage Ældste Dallin H. Oaks   Læs denne tale i PDF format
Velsignelserne ved korrekt faste Ældste Carl B. Pratt   Læs denne tale i PDF format
Hårde tider Ældste Cecil O. Samuelson jun.   Læs denne tale i PDF format
Nøglen til kundskaben om Gud Præsident James E. Faust   Læs denne tale i PDF format
Virker med iver Præsident Thomas S. Monson   Læs denne tale i PDF format
Et tragisk onde blandt os Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Mødet søndag formiddag      
Vælg i dag Præsident Thomas S. Monson   Læs denne tale i PDF format
Find tro på Herren Jesus Kristus Ældste Robert D. Hales   Læs denne tale i PDF format
Muligheden for at vidne Ældste Dieter F. Uchtdorf   Læs denne tale i PDF format
I Herrens styrke Ældste David A. Bednar   Læs denne tale i PDF format
Seniormissionærer og evangeliet Ældste Russell M. Nelson   Læs denne tale i PDF format
Kvinden i vores liv Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Mødet søndag eftermiddag      
En af disse mine mindste Præsident Boyd K. Packer   Læs denne tale i PDF format
Vi gjorde det for jer Elaine S. Dalton   Læs denne tale i PDF format
Hold dine pagter Ældste Richard J. Maynes   Læs denne tale i PDF format
Husk, hvad din far har lært dig Ældste H. Bryan Richards   Læs denne tale i PDF format
Mer hellighed giv mig Biskop H. David Burton   Læs denne tale i PDF format
Stræb fremad Ældste Joseph B. Wirthlin   Læs denne tale i PDF format
Afsluttende bemærkninger Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Hjælpeforeningens møde      
At høre til er vores hellige fødselsret Bonnie D. Parkin   Læs denne tale i PDF format
Af de små ting Kathleen H. Hughes   Læs denne tale i PDF format
Gå frem mod hans kærligheds lys Anne C. Pingree   Læs denne tale i PDF format
Er I beredt, behøver I ikke at frygte Præsident Thomas S. Monson   Læs denne tale i PDF format