Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Slægtsforskning

Oprettet: 31. oktober 2003

Medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er aktivt involveret i slægtshistorie. Mange medlemmer finder frem til deres familielinie, eftersom de i henhold til Kirkens lærdomme har en forpligtelse over for de af forfædrene, som ikke har modtaget Jesu Kristi evangelium. Derfor sørger medlemmerne for at gøre visse nødvendige evangeliske forordninger, som f.eks. dåb, tilgængelige for dem i Kirkens templer ("Hvad skal det ellers til for, at nogle lader sig døbe for de døde? Hvis døde overhovedet ikke opstår, hvorfor så lade sig døbe for dem?" - 1. Korinter 15:29).

Kirken driver verdens største genealogiske bibliotek: Det Familiehistoriske Bibliotek i Salt Lake City i Utah. Det er åbent for offentligheden og tilbyder adgang til millioner af bøger med fødsler, vielser, dødsfald og andre optegnelser. Der opkræves ingen afgifter eller gebyrer for at benytte dette bibliotek.

Kirken driver også over 4.500 lokale afdelinger af Slægtshistoriske Centre over hele verden, som ligeledes er åbent for alle, der er interesseret i slægtsforskning.

På centrene i Danmark findes læsemaskiner til mikrofilm og mikrofiche samt tilhørende materialer og opslagsværker. De fleste steder er der computer og forskningsmateriale på CD samt adgang til Internettet.

Mikrofilm over kirkebøger fra hele verden kan bestilles hjem og benyttes i et nærmere angivet tidsrum i centret. Der opkræves et mindre beløb for hjemtagelse af filmene.

Læg mærke til, at åbningstiderne er begrænsede, og at det derfor vil være en god ide at ringe og bestille tid, før man kommer.

På alle centre vil der være personale til stede, som vil gøre deres bedste for at hjælpe til med udvælgelse af forskningsmateriale og måske med at tyde svært læselige optegnelser.

I eftersøgningen af sine forfædre og information om de familiehistoriske hjælpekilder kan man ofte med stort udbytte benytte Kirkens hjemmeside www.familysearch.org.

Der kan også sendes individuelle spørgsmål.

Disse spørgsmål går til en erfaren medarbejder ved ét af de Slægtshistoriskehistoriske Centre i Danmark; og for at der kan hjælpes så optimalt som muligt, er det meget vigtigt at få opgivet så mange som muligt af alle relevante oplysninger på den eftersøgte person: Såsom det fulde navn, fødselsdato og -år samt fødested: Sogn og land.

Desværre kan der ikke besvares spørgsmål, som kræver besøg på landets arkiver, og det er i mange tilfælde vanskeligt at finde og oplyse dødsdatoer.

Andre artikler inden for samme emne