Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
http://www.mormonnewsroom.org/article/elder-maynes-called-serve-the-presidency-seventy

Ældste Maynes kaldet til at tjene i De Halvfjerds Præsidium.

Oprettet: 18. februar 2012

Ældste Richard J. Maynes

Ældste Maynes vil overtage den ledige plads efter at ældste Steven E. Snow blev kaldet som Kirkens Historiker. Ældste Maynes vil i sin kaldelse bistå sine kolleger fra Præsidentskabet for De Halvfjerds, i at vidne om Jesus Kristus og hjælpe føre tilsyn med præstedømmelederskabsmøder i hele USA og Canada.

”Vi roser disse brødre for deres trofaste og hengivne tjeneste, og ser frem til at arbejde sammen med dem i deres nye ansvar,” udtalte Det Første Præsidentskab i et brev til kirkens generalautoriteter.

På tidspunktet for sin kaldelse, tjente ældste Maynes som administrerende direktør for kirkens Familie Historiske Afdeling. Han har tidligere tjent som medlem af Områdepræsidentskabet på Filippinerne, og som andenrådgiver i Søndagsskolens Hovedpræsidetskab. Han blev opretholdt den 31. marts 2001 som medlem af De Halvfjerds Første Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.