Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Ældste José A. Teixeira, Det europæiske områdepræsidentskab

Ældste José A. Teixeira,
Det europæiske områdepræsidentskab

Oprettet: 11. januar 2012

»Vejen til fremgang«

Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk synspunkt, så det at have fremgang i dette snæversynede aspekt handler kun om de ydre tegn på rigdom, og derfor bliver fokus flyttet til materielle besiddelser eller ideen om at have dem. Dette arrangement fører uundgåeligt til misundelse, grådighed og selviskhed. Det skaber også en distance mellem os og vore medmenneskers behov, deriblandt vores familie, når tiden ikke længere bruges på det, der betyder mest, men på det, som vi ønsker mest.

Hvad med åndelig fremgang?

Vi kan få en klar forståelse for, at vi er vor himmelske Faders børn, og at han har en plan for os. Gennem Jesu Kristi forsoning og vores trofasthed kan vi vende tilbage til ham. En forståelse for, at han elsker os og gav os befalinger for at hjælpe os med at møde livets modgang, vil lede os til en vej af taknemlighed for alt, hvad vi har. Selv når vi ikke har så mange materielle besiddelser, har vi en følelse af taknemlighed for det, der betyder mest:

- Vores familie.
- Medlemskab af Herrens kirke.
- Templer
- Levende profeters budskab.
- Skrifterne.

Og det er blot nogle få af de mange velsignelser, vi kan smage på her i livet på jorden.

Når vi hver eneste dag længes efter at komme tættere på vor himmelske Fader, styrker vi vores ønske om at holde alle befalingerne, og derfor vokser vi åndeligt.

I Lære og Pagter 29:34 står der: »Derfor, sandelig siger jeg jer, at for mig er alle ting åndelige, og ikke på noget tidspunkt har jeg givet en lov, som var timelig, til jer, ej heller til noget menneske eller til menneskenes børn; ej heller til Adam, jeres fader, hvem jeg skabte.«

Tiendeloven er et spørgsmål om tro, ikke penge. Det er en åndelig lov, og når man betragter den, viser den vores åndelige fremgang og vores bekymring for andre. Den er et udtryk for kærlighed til Gud og taknemlighed for alt, hvad vi har fået.

Hver gang jeg forbereder sedlen for at betale min tiende og andre ydelser til Herren, føler jeg en stor glæde over, at jeg bidrager til etableringen af Guds rige. Jeg ved, at jeg hjælper dem, som har mindre end mig. Mest af alt, føler jeg, at jeg virkelig er på vejen til fremgang, fordi jeg vokser åndeligt, bliver mindre afhængig af det timelige og oplever større tro på profeternes løfter i dag og fordum:

Mal 3:10.

»Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelser uden mål over jer, siger Hærskarers Herre.«

»Jeg opfordre[r jer] til at tage imod Herrens tilbud om at ›sætte ham på en prøve.‹ Betal [jeres] tiende. Lås himlens vinduer op. [I] vil blive rigt velsignet for [jeres] lydighed og trofasthed mod Herrens love og befalinger.« Ældste Robert D. Hales De Tolv Apostles Kvorum - Oktoberkonferencen 2002.

Hele mit liv har jeg på grund af tiendeloven fået en større påskønnelse for behovet for at lægge og holde et familiebudget og for klog brug af de midler, som vi er blevet velsignet med. På grund af denne lov er jeg blevet velsignet med nemmer at kunne skelne, hvad der er vigtigst for mig og min familie.

Tiende er ikke en lov om penge, men en lov om tro og taknemlighed og er helt sikkert en lov, som placerer os på vejen til fremgang. Om dette bærer jeg vidnesbyrd i Jesu Kristi navn.
Amen.