Fiji

Nyeste artikler

Kirken lancerer juleinitiativet »OplysVerden«

Et globalt initiativ for at fejre Jesu Kristi fødsel og opfordre mennesker til at tjene andre i julesæsonen lanceres af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Juleinitiativet »OplysVerden« vil nå ud til mennesker verden over fra fredag den 25. november til og med 1. januar.

En vedvarende tro

Præsident Monson beskriver, hvordan vi kan udvikle en vedvarende tro på Herren.

Det er et mirakel

Ældste Neil L. Andersen beskriver miraklet med evangeliets udbredelse over hele verden.

Jeg er selvhjulpen - Fredsons beretning

Fredson lærer gennem selvhjulpenhedsprogrammet, hvordan man anvender tid klogt og finder et job.

Besøg af UNHCR og UNICEF

Den 21. oktober 2016 mødtes biskop Gérald Caussé, præsiderende biskop for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og hans hustru Valérie med embedsmænd fra FN’s flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra FN’s Børnefond (UNICEF) i Genève i Schweiz.

Hvis jeg kan gøre det,​ så kan du også! - Sidrit

Sidrit inviterede sin ven Darti til at spille guitar til en jule aktivitet.

Så jeg … kunne drage alle mennesker til mig

Ældste Dale G. Renlund beskriver, hvordan deltagelse i nadveren gør det muligt for os at komme tættere på Herren.

Jeg er selvhjulpen – Jessykas beretning

Jessyka lærer gennem selvhjulpenhedsprogrammet at forsørge sig selv og hjælper nu andre med at blive selvhjulpne.

Genindvielse af templet i Freiberg

Templet i Freiberg i Tyskland blev genindviet af præsident Uchtdorf. Dagen før afholdt unge fra de lande, der besøger templet, en kulturfestival.

Til undsætning

Hvad vil du gøre for at komme til undsætning?

Generalkonference: »… himlene [vil] ryste til jeres gavn«.

Ældste Paul V. Johnson fra De Halvfjerds beskriver velsignelser, der er tilgængelige for alle, som deltager i generalkonferencen.

Jeg er selvhjulpen – Danilos beretning

Selvhjulpenhedsprogrammet lærte Danilo de færdigheder, han havde brug for til at udvikle sit bageri og styrke sin tro på Jesus Kristus.

Helligånden

Ældste Robert D. Hales - De Tolv Apostles Kvorum

Jeg var fremmed

Søster Burton opfordrer os til i bøn at overveje, hvad vi kan gøre for at hjælpe flygtninge i vores lokalsamfund.