Budskaber fra områdets ledelse

    Hvordan vurderer vi vigtigheden af åndelig og timelig selvhjulpenhed?
    Ældste Herbertson deler en historie om glæden ved at invitere andre til Kristus, og opfordrer alle til at tro og forpligte os til at følge op og invitere, så vi alle kan føle den samme glæde.