Alle begivenheder

    Gratis koncert med David Archuleta
    Young adults are invited to watch the worldwide broadcast of the Face to Face event on Sunday, September 15, with Elder Ulisses Soares of the Quorum of the Twelve Apostles and Elder Craig C. Christensen of the Seventy.
    Turneen 2020 Heritage Tour omfatter den første optræden i de nordiske lande siden 1982 og det første besøg til Wales og Skotland siden 1955.