Præsident Eyrings inspirerende akvareller

  En udstilling med mere end 100 akvarelmalerier, skitser og dagbøger skabt af præsident Henry B. Eyring, andenrådgiver i Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige blev vist på Church History Museum i Salt Lake City. En udstilling kaldet »En visuel dagbog: Kunst af Henry B. Eyring.«

  »Jeg betragter ikke mig selv som kunstner,« forklarer præsident Eyring. »Jeg er en fyr, der kan lide kunst og minder.«

  Foto af Præsident Eyring stående ved sin udstillede akvareller

  Præsident Eyring tog en billedkunstklasse i junior high school, men har fået meget lidt formel undervisning. »Min uddannelse har været to meget dygtige kunstnere, der et par gange har malet sammen med mig, og det er det,« siger han. Kunstnerne er Dick Bird, der var på fakultetet på Ricks College, nu Brigham Young University-Idaho, da præsident Eyring var rektor, og kunstneren Michael Coleman.

  Den øverste leder i Kirken har ført dagbog siden 1970. I løbet af årene har han også lavet mere end 1.000 malerier på størrelse med postkort, som alle er blevet katalogiseret.

  »De fleste af dem er temmelig små, da jeg forsøgte at lave dem hurtigt,« tilføjer præsident Eyring. »Den endelige maletid er så hurtig som 20 minutter, men man må lave noget andet mellem laveringen.«

  »Det er en balance mellem det, jeg ved, at Herren ønsker at jeg gør, og nogle minder, jeg ønsker at bevare,« siger han. »Jeg prøver bare at gøre noget, der er betydningsfuldt og samtidig sørge for at optegne ting, der virkelig betyder noget, og som senere kan være værdifuldt.«

  Et nærmere eftersyn af præsident Eyrings omfattende akvareller og årtiers dagbøger afslører hans taknemmelighed for og kærlighed til minder med familie og venner. Udstillingen afspejler også hans langvarige forpligtigelse til at huske og optegne Guds hånd i sit liv.

  »At se disse udtryksfulde malerier har frembragt tårer, og jeg tror det er fordi, de afspejler indre kraft og sandhed,« siger en besøgende. »Jeg var i stand til at tænke dybt, mens jeg kiggede på malerierne, da ikke alt er vist. Meget blev overladt til min egen erfaring og mit eget perspektiv.«

  Kunstværkerne blev organiseret i syv hovedkategorier: Portrætter, Vesten, følelsesvækkende landskaber, minder, religion, havet og rejser. Mange af præsident Eyrings malerier er inspireret af hans hustru, Kathleen.

  Malerierne omfatter billeder af byer i New England, Cotswolds i England, Paris, missionærer i missionsmarken, et skib til havs og andre emner.

  Akvarel

  Besøgende kunne deltage i aktiviteten »Mal et postkort«. Mange blev inspireret til at købe deres egne akvarelmalingssæt og begynde eller genoptage at male.

  »Jeg elsker præsident Eyrings kommentar om, hvordan vor himmelske Fader ønsker, at hans børn bliver som ham og skaber samt udtrykker kærlighed til Frelseren gennem kunst,« sagde en besøgende. »Der har hjulpet mig til at ønske at bruge mere kunst til dette formål og skabe noget selv.«

  Ved enden af udstillingen er trykte malerier tilgængelige som postkort. De besøgende blev opfordret til at sende et postkort til en de holder af, og der blev taget 9.000 postkort af de besøgende. Fremtrædende besøgende omfatter Kirkens Første Præsidentskab, De Tolv Apostle, kvindelige organisationspræsidentskaber og bestyrelser og medlemmer af De Halvfjerds.

  Præsident Eyring blev opretholdt som medlem af De Tolv Apostles Kvorum den 1. april 1995. Han har været generalautoritet siden april 1985.

  Akvarel