Generalkonferencen i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 

  Millioner vil samles den kommende weekend, den 6. og 7. april, for at deltage i aprilkonferencen i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

  Konferencebygningen og templet i Salt lake City

  En af Kirkens kendetegn er troen på, at Gud stadig taler til nutidige profeter for at lede og vejlede sine børn, ligesom han gjorde med Moses, Abraham og andre på Bibelens tid. Generalkonferencen finder sted to gange om året, hvor medlemmer og venner af Jesu Kristi Kirke får lov til at høre Herrens vejledende røst gennem profeten, præsident Russell M. Nelson.

  Moses

  Under konferencen vil mange andre kirkeledere sammen med præsident Nelson få mulighed for at tale, heriblandt medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum. Ligesom profeten får apostlene også vejledning og åbenbaring fra Gud, ligesom Peter, Jakob, Johannes og Paulus fra Det Nye Testamente. En apostels hovedansvar er at vidne om Kristus og indbyde alle til at vende sig mod Frelseren og udvikle deres eget forhold til ham.

  Ældste David A. Bednar fra De Tolv Apostles Kvorum sagde ved aprilkonferencen sidste år: »Jeg vidner om, at Jesus Kristus er vor opstandne og levende Forløser. Og jeg lover, at han vil vejlede, beskytte og styrke os, når vi vandrer i hans Ånds sagtmodighed.«

  Foto af lyttende mennesker

  Til stede ved konferencen er også Kirkens kvindelige ledere og organisationsledere. Alle er inviteret til at deltage i aprilkonferencen for at høre inspirerende budskaber og lære mere om Jesus Kristus.

  Generalkonference program for april 2019:

  • Præstedømmemødet for alle bærere af Det Aronske og Det Melkisedekske Præstedømme og afholdes søndag den 7. april kl. 2.00, CET
  • Møderne for alle medlemmer afholdes lørdag og søndag den 6. og 7. april kl. 18.00 og 22.00, CET.

  Konferencen sendes online på ChurchofJesusChrist.org og er tilgængelig på over 80 sprog, hvor kirkens medlemmer og venner er inviteret til at se og deltage. Følg hashtagget #GeneralConference på de sociale medier og se, hvordan de nutidige profeters og apostles ord har inspireret millioner.

  Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har over 16 millioner medlemmer i hele verden med over en halv million medlemmer og 1.400 menigheder i Europa.