Find jeres personlige kong Benjamins tale ved generalkonferencen

  Budskab fra områdets ledelse

  Ældste Tom-Atle Herland
  Ældste Tom-Atle Herland, Norge Områdehalvfjerdser

  Generalkonferencen er en vidunderlig tid for os alle til at modtage åndelig fornyelse, blive styrket i vores tro på Jesus Kristus og føle større fred. Da kong Benjamin i Mormons Bog inviterede sit folk til en slags generalkonference ved templet, gav han en af de stærkeste prædikener i skrifterne. Hans klare fokus på Jesus Kristus og forsoningen er en stor velsignelse for os alle, selv i dag. I Ensign fra januar 1992 kan vi læse »King Benjamin’s Manual of Discipleship« (Kong Benjamins manual for disciple) af ældste Neal A. Maxwell fra De Tolv Apostles Kvorum. Ældste Maxwell understreger i sit budskab, hvor vigtigt det er, at vi er ordets gørere.

  Generalkonferencen giver os en mulighed for at finde vores kong Benjamins taler. Disse taler, der taler så stærkt til vores hjerte, sjæl og ånd, er som manna fra himlen. Fordi vi alle er forskellige, vil en tale påvirke en mere end en anden og omvendt. Vores omstændigheder i livet er forskellige, vi har forskellige niveauer af forståelse for evangeliet, og vi har forskellige indsigter i det, der foregår omkring os, men ved hver generalkonference er der altid mindst en tale, der taler til vores hjerte og sjæl. Dette giver os mulighed for ikke blot at være lyttere, men også ordets gørere (Jak 1:22; Joh 13:17; Matt 7:21-25). Vi kan, som ældste Maxwell siger, blive Jesu Kristi disciple. Dette er måske en af de vigtigste ting at gøre efter en generalkonference, at vi lader disse taler, der giver os så meget, være et frø, der vokser og ændrer vores liv. Så vil disse taler styrke os og få os til at føle fred i vores liv og i en turbulent verden. Vi kan føle, at Gud og Jesus virkelig elsker os, på trods af vores svagheder og udfordringer.

  Præsident Eyring gav en meget stærk tale ved aprilkonferencen 2017. Talen, der hedder »Min fred efterlader jeg jer«, er for mig en kong Benjamins tale. Det er præsident Uchtdorfs tale, »Den fuldendte kærlighed fordriver frygten«, og ældste Renlunds tale, »Vores gode hyrde«, også, og lige så da præsident Nelson talte så personligt om Kristus i »Træk Jesu Kristi kraft ind i jeres liv«. Konferencen var en stor velsignelse for mig. Jeg følte det, som om jeg havde siddet i templet og lyttet til kong Benjamin.

  Hvis I tager jer tid til at lytte til eller læse flere af talerne, bliver I måske overrasket over at opdage, at nogle af talerne er som skjulte skatte, I ikke finder, før I tager jer tid til at læse dem igen.

  Præsident Nelson nævner Markus 5:22-43. Det er en af de smukkeste beretninger i skrifterne, som jeg kender. Jesus møder Jairus, som er synagogeforstander og falder for Jesu fødder og bønfalder ham om at helbrede sin datter, der er døende. Denne beretning er vidunderlig i sig selv, men på vej hen til Jairus’ datter udbryder Jesus, da de går på gaden og går ind i mange mennesker: »Hvem rørte ved mit tøj?« Disciplene bliver forvirret og siger, at her bumper alle ind i hinanden, men Jesus følte, at en kraft var gået ud af ham, da kvinden rørte hans tøj. Kvinden, der havde været syg i 12 år og havde brugt alle sine penge på at få det godt, var stadig syg. Kristus helbreder hende nu. Deres møde er beskrevet godt. På lds.org og linket Bible Videos kan I finde en video på 1 minut og 40 sekunder, der viser dette fantastiske møde mellem Kristus og kvinden.

  Find nu jeres personlige kong Benjamins tale ved generalkonferencen. Generalkonferencen foregår ved templet. Vær både en lytter og ordets gører, begge dele, og I vil føle som denne kvinde, at kraften går ud af Kristi ord, og det vil helbrede og styrke jer. Trøste jer. Vejlede jer. Som en kong Benjamins tale.