Aldersændringer for oprykning og ordination for unge

  Pressemeddelelse – Salt Lake City

  Aldersændringer bekendtgjort for oprykning og ordination for unge

  Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bekendtgjorde fredag den 14. december en ændring for at styrke børn og unge gennem øget tro på Jesus Kristus, en dybere forståelse af hans evangelium og større enhed i hans kirke og blandt dens medlemmer.

  Se hele brevet fra Det Første Præsidentskab samt de ledsagende ofte stillede spørgsmål herunder. En pdf-fil med brevet og de ofte stillede spørgsmål er også tilgængelig.


  14. december 2018

  Til: Generalautoriteter, hovedpræsidentskaber i Kirkens organisationer, områdehalvfjerdsere, stavs-, missions-, distrikts- og tempelpræsidenter, biskopper og grenspræsidenter, stavs-, distrikts-, menigheds- og grensråd

  (Skal læses op ved nadvermødet)

  Kære brødre og søstre

  Oprykning for børn og unge

  Vi ønsker at styrke vores elskede børn og unge gennem øget tro på Jesus Kristus, en dybere forståelse af hans evangelium og større enhed i hans kirke og blandt dens medlemmer. Derfor er vi glade for at kunne bekendtgøre, at fra januar 2019 vil børn blive færdige med Primary og begynde at komme i Søndagsskolen og Unge Piger eller Det Aronske Præstedømmes kvorummer sammen som aldersgruppe i begyndelsen af januar det år, de fylder 12. På samme måde vil de unge piger rykke op i de forskellige klasser i Unge Piger, og de unge mænd op i de forskellige kvorummer i Det Aronske Præstedømme sammen som aldersgruppe i begyndelsen af januar det år, de fylder 14 og 16.

  Udover det vil de unge mænd være berettiget til at blive ordineret til det passende præstedømmeembede i januar det år, de fylder 12, 14 og 16. Unge piger og ordinerede unge mænd vil være berettiget til en tempelanbefaling med begrænset anvendelse fra januar det år, de fylder 12. Ordination til et præstedømmeembede for unge mænd og opnåelsen af en tempelanbefaling med begrænset anvendelse for unge piger og unge mænd vil fortsat være et individuelt anliggende, baseret på værdighed, parathed og personlige omstændigheder. Ordinationer og opnåelse af en tempelanbefaling med begrænset anvendelse vil som regel finde sted i januar måned.

  Vi tilskynder lokale ledere til at implementere disse ændringer i januar 2019. Yderligere oplysninger er vedlagt og findes også på childrenandyouth.lds.org.

  Med kærlig hilsen

  Russell M. Nelson
  Dallin H. Oaks
  Henry B. Eyring
  Det Første Præsidentskab


  Ofte stillede spørgsmål

  Kirkens ledere ønsker at styrke børn og unge gennem øget tro på Jesus Kristus, en dybere forståelse af hans evangelium og større enhed i hans kirke og blandt dens medlemmer. Fra januar 2019 vil børn, der bliver færdige med Primary, og de unge rykke op fra en klasse eller et kvorum til en anden sammen som aldersgruppe i stedet for på deres fødselsdag. Ordination til embeder i Det Aronske Præstedømme og opnåelse af en tempelanbefaling med begrænset anvendelse vil fortsat bero på personlig værdighed, parathed og personlige omstændigheder og vil som regel finde sted i januar måned.

  1. Hvad er planen for aldersgruppernes oprykning?

  Børn vil sædvanligvis blive færdig med Primary og begynde at komme i Søndagsskolen og bikubeklassen eller diakonernes kvorum ved begyndelsen af det år, de fylder 12. De unge piger vil som regel rykke op i de forskellige klasser i Unge Piger, og de unge mænd op i de forskellige kvorummer i Det Aronske Præstedømme i januar det år, de fylder 14 og 16. Denne oprykning vil ske sammen som aldersgruppe, ikke på børnenes og de unges individuelle fødselsdage.

  Nogle børn og unge bliver måske ikke flyttet mellem organisationer, klasser eller kvorummer ifølge den normale plan på grund af personlige omstændigheder. Biskoppen og forældrene taler sammen for at beslutte, hvad der er det bedste for det enkelte barn eller den enkelte unge.

  1. Hvornår er unge mænd berettiget til at blive ordineret til et embede i Det Aronske Præstedømme? Hvornår er unge piger og unge mænd berettiget til at få en tempelanbefaling med begrænset anvendelse?

  Unge mænd vil være berettiget til at blive ordineret til det passende præstedømmeembede i januar det år, de fylder 12, 14 og 16. Ordinationer vil som regel finde sted i januar måned. Unge piger og ordinerede unge mænd vil være berettiget til en tempelanbefaling med begrænset anvendelse fra januar det år, de fylder 12. Men det at blive ordineret til et præstedømmeembede for unge mænd og få en tempelanbefaling med begrænset anvendelse for unge piger og unge mænd vil fortsat være baseret på værdighed, parathed og personlige omstændigheder.

  1. Er alderen for at ordinere unge mænd til et præstedømmeembede fastlagt i doktrinerne?

  Nej. Alderen for at ordinere til embeder i Det Aronske Præstedømme har varieret igennem Kirkens historie.

  1. Hvornår bør disse tilpasninger implementeres?

  Lokale ledere bør implementere disse ændringer i januar 2019. Flytninger mellem klasser og organisationer finder som regel sted i begyndelsen af januar. Men det kan være, at opretholdelser og ordinationer må finde sted i løbet af måneden for at imødekomme familiernes planer og interviewplaner.

  1. Hvornår bliver interview med de unge afholdt?

  Biskoppen interviewer alle de unge piger, når de er færdige med Primary og rykker til en ny klasse. Han interviewer alle de unge mænd, når de er færdige med Primary og rykker til et nyt kvorum og bliver ordineret til et embede i præstedømmet. Unge mellem 12 og 15 bør mødes med biskoppen en gang om året og med en af hans rådgivere på et andet tidspunkt i løbet af året. Unge mellem 16 og 18 bør typisk mødes med biskoppen to gange om året.

  1. Anerkender biskopråd ved nadvermødet de, der bliver færdige med Primary, de, der rykker til en ny klasse eller et nyt  kvorum, og unge mænd, der bliver ordineret til et embede i præstedømmet?

  Biskopråd anerkender ikke børn eller unge til nadvermødet, når de rykker mellem organisationer, klasser og kvorummer. Unge mænd, der bliver ordineret til et embede i præstedømmet, bliver præsenteret til nadvermødet for at blive opretholdt. De kommer ikke op til talerstolen, men rejser sig i forsamlingen, når deres navn bliver nævnt, og de bliver opretholdt.

  1. Skal datoen for oprykning af aldersgruppen altid ske i januar?

  Nej. I områder af verden, hvor januar ikke er et naturlig oprykningstidspunkt, kan områderne implementere disse ændringer ud fra de lokale oprykningstidspunkter, der allerede følges.

  1. Hvordan ændrer primary- og søndagsskoleklasser sig?

  Elleveårige, der er blevet færdige med Primary, kommer i Søndagsskolen. Hvert søndagsskolepræsidentskab organiserer unge i alderen 11-18 år i klasser alt efter alder. Klasser kan organiseres for hver aldersgruppe eller de kan slås sammen, så flere aldersgrupper er sammen. Primaryklassen Væbner 11 ophører.

  1. Kan de unge, der endnu ikke er fyldt 12, komme med på lejr? Kan unge, der endnu ikke er fyldt 14 komme med til fester og ungdomskonferencer?

  Ja. Generelt kan de unge i en klasse eller et kvorum nyde de privilegier, der er passende for den klasse eller det kvorum. Med forældrenes tilladelse, kan bikubepigerne og diakonerne komme med på lejr, før deres 12 års-fødselsdag. På samme måde kan rosenpiger og lærere komme med til fester og ungdomskonferencer før deres 14 års-fødselsdag. Men en ung pige eller ung mand bør være mindst 16 år, før de begynder at date (se Til styrke for de unge, 2011, s. 4).

  1. Kan de unge, der endnu ikke er fyldt 14, få omsorgsopgaver?

  Ja. Alle rosenpiger og lærere kan blive inviteret til at tage del i omsorgsindsatsen og kan få omsorgsopgaver. De behøver ikke at vente på, at de bliver 14.

  1. Hvordan påvirker disse ændringer aktivitetsdage?

  Hvor det er praktisk fortsætter Primary med at have aktivitetsdage for piger og uden for USA og Canada også for drenge. Børnene kan begynde at komme til aktivitetsdage i januar det år, de fylder 8 år, og fortsætte til de går ud af Primary.

  1. Hvordan påvirker disse ændringer Cub Scouts og spejder for de 11-årige i USA og Canada?

  Indtil et nyt initiativ for børn og unge bliver præsenteret i 2020, forbliver fremrykning i Cub Scouts og spejder for de 11-årige mere eller mindre det samme. Drengene fortsætter med at komme til Cub Scouts og spejder for de 11-årige og med at rykke mellem kuldene på deres fødselsdag. Men, når de rykker fra Primary til kvorummerne i Det Aronske Præstedømme, forlader de spejder for de 11-årige og deltager i spejder sammen med diakonernes kvorum.


  Ordinationsalder historisk set

  Før 1877: Ingen fastsat alder; mest voksne mænd og nogle drenge i alder fra 8 år.

  1877: Ingen fastsat alder; mest unge i alderen 9-19 år

  1908: Diakoner: 12-14 år; Lærere: 15-17 år; Præster: 18-21 år

  1934: Diakoner: 12-14 år; Lærere: 15-16 år; Præster: 17-18 år

  1954: Diakoner: 12-13 år; Lærere: 14-15 år; Præster: 16-19 år

  2012: Diakoner: 12-13 år; Lærere: 14-15 år; Præster: 16-18 år