Seneste artikler og videoer

  Præsident Russell M. Nelson vidner om kvinders værd og deres rolle i Guds plan for sine børn.
  Kirke begynder om søndagen, men ender det der? Forestil dig, at kirke nåede ud over bygningens fire vægge og inspirerede os hver dag.
  Præsident Russell M. Nelson beskriver glæden og forskellen, vi kan gøre ved at elske Guds børn gennem tjeneste.
  Bonnie H. Cordon forklarer, at vi for at følge Den Gode Hyrde, må vi også lære at tage os af hans får.
  Velkommen til et samfund, hvor alle prøver at leve, som Jesus lærte os. Kom og se, hvad vi tror på på KomTilKristus.org
  Søster Reyna I. Aburto beskriver, hvordan det kan bidrage til at overvinde mentale og fysiske trængsler i dette liv, at vi stoler på Kristus i vores skrøbeligheder.
  I disse meget svære tider, hvis vi skal udholde de prøvelser, fristelser og udfordringer, der kommer, og i sidste ende vende hjem til vor himmelske Fader, er det afgørende, at vi går fremad i tro.
  Klik her for at få daglige ideer til tjeneste og for at downloade julekalenderen.