Spring over hovednavigation

Seneste artikler og videoer

Francesco Di Lillo, leder for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges EU-kontor, var blandt repræsentanter for kirker og religiøse organisationer, der var inviteret til at overvære ceremonien.
Præsident Russell M. Nelson vidner om velsignelserne ved overholdelse af sabbatsdagen.
Ældste David A. Bednar underviser i, at kraften i Frelserens evangelium flyder, når vi sammenfatter alt i Kristus.
Præsident Russell M. Nelson bærer sit vidnesbyrd om Frelseren siden sit kald som apostel i 1984.
Præsident Russell M. Nelson fremhæver vigtigheden af slægtshistorie og tempeltjeneste.
Præsident Nelson drøfter kvinders betydning og deres guddommelige rolle i Guds rige.
Gud brugte profeter på Bibelens tid til formidle sit budskab og undervise sine børn. I dag kalder den samme Gud stadig profeter. Se denne video om, hvorfor det er vigtigt, at vi har profeter på jorden i dag.
Præsident Russell M. Nelson forklarer, hvordan vi kan blive åndeligt genopladet ved at overholde sabbatten efter en travl uge.