Spring over hovednavigation

Seneste artikler og videoer

Lær mere om, hvordan Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er organiseret, og hvorfor den har apostle i dag
Find svar på de spørgsmål, du altid har stillet omkring formålet med livet.
Se, hvordan kvinder leder i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og i lokalsamfundet.
___
Lær mere om, hvordan medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror på Bibelen og bruger den i deres hverdag.
Ældste Ulisses Soares bærer vidnesbyrd om, hvordan vedvarende tro på Kristus kan hjælpe os med at overvinde livets udfordringer.
Ældste Dieter F. Uchtdorf forklarer, hvordan det at stole på Kristi forsoning hjælper os til at kende Frelseren.
Ældste M. Russell Ballard vidner om, hvordan det at tjene vores medmennesker bringer velsignelser til både den, der tjener, og den, der får gavn af det.
Ældste M. Russell Ballard definerer den fred, glæde og lykke, der kommer af at huske Kristus på sabbatten.