Seneste artikler og videoer

  Joseph Franklin Brickey har bl.a. malet vægmalerierne i Templet i København og Templet i Rom. Han vil fortælle om symbolikken i sine billeder og om personlige oplevelser under tilblivelsen m.m.
  Følgende brev blev udstedt af Europas Områdepræsidentskabet for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 2. maj 2019 for at blive læst for Kirkens menigheder i hele EU
  Ved at styrke kvinders indflydelse kan man styrke kirken
  Dieter F. Uchtdorf opfordrer os til at tilbringe tid sammen med vores familie og tillade forstyrrelser at komme i vejen.
  Transmission for Unge Voksne med dansk oversættelse
  Se, hvordan det at lære om sin oldemor har hjulpet Contanza til at være glad i hverdagen.
  Henry B. Eyring fremhæver, at det vigtigste arbejde, vi udfører, sker inden for vores hjems vægge.
  M. Russell Ballard opmuntrer os til at gøre alt, hvad vi kan, for at styrke hjemmet og familien i en verden, der trækker os i modsat retning.