Spring over hovednavigation

Seneste artikler og videoer

Ældste Dieter F. Uchtdorf beskriver, hvordan vi kan finde glæde, når vi kommer tættere på Jesus Kristus.
Præsident Henry B. Eyring bærer vidnesbyrd om, hvordan Herren leder sin kirke gennem åbenbaring givet til hans bemyndigede tjenere.
LDS Charities hjælper Los Rosales-centret i Mostar for voksne med kognitive handicap med at bygge et fuldstændigt professionelt køkken og spiseområde, hvor de studerende kan uddannes og spise..
Præsident Henry B. Eyring opfordrer os til at vise vores tro og kærlighed til Herren gennem tjeneste til andre, på trods af vores egne prøvelser.
Ældste Ulisses Soares bærer som nykaldet apostel sit vidnesbyrd om Jesus Kristus.
Ældste Gerrit W. Gong bærer som nykaldet apostel sit vidnesbyrd om Jesus Kristus.
Søster Sharon Eubank hjælper os til at være forberedte på at besvare spørgsmål om, hvorfor vi efterlever evangeliet.
Mormons Bog kan hjælpe dig med at komme nærmere på Frelseren i din dagligdag.