Seneste artikler og videoer

  Unge voksne forklarer, hvordan de kan tjene andre til institut, tjene lokalsamfundet og dele evangeliet.
  Unge voksne forklarer, hvordan institut velsigner dem dagligt
  Unge voksne forklarer, hvordan de kan være en god indflydelse ved at deltage i institut
  Unge voksne forklarer, hvordan det gavner dem at deltage i Institut
  Vi betaler tiende mere med tro end med penge. Gud er mere interesseret i vores lydighed og den virkning, det har på vores sjæl, når vi betaler en ærlig tiende, end det beløb, vi betaler. Det viser, at vi stoler på Gud og på hans løfter.
  Ældste Ballard taler om, hvordan der er brug for den bedste generation af Unge Voksne i Kirkens historie i fremtiden.
  Dallin H. Oaks forklarer, hvordan omvendelse kan rense os fra vores synder
  LDS Charities samarbejder med Mala Sirena, en lille lokal skole i Bosnien for børn med indlæringsvanskeligheder.