Seneste artikler og videoer

  Dale G. Renlund hjælper os til at forstå, hvordan det at følge Guds bud hjælper os til at føle glæde og blive som vor Fader i himlen.
  Young adults are invited to watch the worldwide broadcast of the Face to Face event on Sunday, September 15, with Elder Ulisses Soares of the Quorum of the Twelve Apostles and Elder Craig C. Christensen of the Seventy.
  Lær om Jesu rolle som en, der tilbyder os tilgivelse, når skrifterne besvarer spørgsmålet: Hvem er Kristus?
  Lær om Jesu rolle som en helbreder, når skrifterne besvarer spørgsmålet: Hvem er Kristus?
  Lær om Jesu rolle som overhoved for sin kirke, når skrifterne besvarer spørgsmålet: Hvem er Kristus?
  Koret kommer til København den 2. juli 2020 og vil optræde i DR's koncerthus
  Lær om Jesu rolle som Skaberen, når skrifterne besvarer spørgsmålet: Hvem er Kristus?
  Lær om Jesu rolle som vores eksempel, når skrifterne besvarer spørgsmålet: Hvem er Kristus?