Spring over hovednavigation

Budskab fra områdets ledelse

At finde forfædre bringer profeten Elias’ ånd ind i vores liv og forfiner og styrker os.
Frelseren er det fuldkomne eksempel på kærlighed i tanker, ord og gerninger. Skrifterne giver os indsigt i hans kærlige personlighed.
Hvad med os? Køber vi »for andre«? Eller er vi tålmodige nok til at vente, så vi ikke kommer i gæld, bortset fra til det nødvendige – muligvis uddannelse, et hus og en simpel bil – og selv der, betaler vi dem hurtigt af.
Hvordan vurderer vi den vigtige åndelige og timelige selvhjulpenhed?
Ældste Herbertson deler en historie om glæden ved at invitere andre til Kristus, og opfordrer alle til at tro og forpligte os til at følge op og invitere, så vi alle kan føle den samme glæde.
Tro er en stor positiv kraft, som kan løfte os op over bekymringernes skyer og hjælpe os til at blive hele i Kristus. 
Mål for det Europæiske område – Lær, hvordan I kan begynde
En vigtig del af vores tro er at blive selvhjulpne, både åndeligt og timeligt.
Behovet for retskafne forældres eksempler i vore dage er så stort, som det nogensinde har været. 
Taknemlighed gør os i stand til at se Guds hånd vejlede vores liv. Det styrker vores vilje til at holde hans befalinger. Vi afstemmer vores vilje med vor Faders vilje. 
Mange medlemmer bruger også de sociale medier til at invitere deres venner og familie, som ikke er medlem af Kirken, til missionærfarvel og -hjemkomster, dåb, menighedsfester, velsignelser af nyfødte, generalkonference og andre kirkearrangementer.
For nylig begyndte vores datter Ruth sin mission i São Paulo Syd-missionen i Brasilien. Før hun tog til Brasilien, tog vi som familie til templet i Madrid, så hun kunne modtage sin begavelse. Det var en oplevelse, der forenede hele vores familie.