Områdehalvfjerdser

  1. Forældres retskafne eksempler

    Behovet for retskafne forældres eksempler i vore dage er så stort, som det nogensinde har været. 

  2. Præstedømmets velsignelser og kraft

    For nylig begyndte vores datter Ruth sin mission i São Paulo Syd-missionen i Brasilien. Før hun tog til Brasilien, tog vi som familie til templet i Madrid, så hun kunne modtage sin begavelse. Det var en oplevelse, der forenede hele vores familie.

  3. Glæden ved at invitere andre til at komme til Kristus

    Jeg kan udtrykke min kærlighed til Frelseren, der er kilden til min glæde, ved at fortælle andre om evangeliet. Kærlighed skal altid være motivationen for missionering.