Spring over hovednavigation

Nyeste artikler

At holde familieråd kan være med til at beskytte dine kære mod negative påvirkninger.
Kurset »Iværksættere: Min egen virksomhed« gjorde Marsida i stand til vellykket at drive sin virksomhed på nettet.
Ældste M. Russell Ballard deler principper om det at være gode forældre.
Frelseren er det fuldkomne eksempel på kærlighed i tanker, ord og gerninger. Skrifterne giver os indsigt i hans kærlige personlighed.
Templet i Paris blev indviet søndag d. 21. maj 2017 af præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det Første Præsidentskab.
Ældste D. Todd Christofferson understreger fædres nøglerolle og ansvar.
Vi kan påtage os »det største ansvar« med at finde vore forfædre.
Apostlen ældste Russell M. Nelson bærer vidnesbyrd om, at Jesus Kristus leder sin kirke i dag gennem levende profeter, der åbenbarer hans vilje.