Fiji

Nyeste artikler

Åndelige og timelige reservoirer

Ældste Jeffrey R. Holland hjælper os med at blive mere selvhjulpne.

Præsident Uchtdorf besøger Europa

Præsident Dieter F. Uchtdorf besøger medlemmer og venner af Kirken i det europæiske område.

Enkelhed i råd

Ledere er valgt til at lede. Led som frelseren.

For at bringe os til ham

Det lille kort med tre invitationer til at handle har til hensigt at bringe os og vore venner tættere på vor himmelske Fader og vor Frelser. 

Skille os ud fra mængen

Præsident Thomas S. Monson hjælper os til at finde muligheder for at tjene.

Generationer sammenføjet i kærlighed

Præsident Russell M. Nelson fremhæver vigtigheden af slægtshistorie og tempeltjeneste.

Selvhjulpenhedsmateriale - opdateret

Disse vejledninger er blevet udvikler for at hjælpe og assistere medlemmer i at modtage de åndelige og timelige velsignelser, der kommer af at være selvhjulpen.

Velsignelser ved sabbatsdagen - Et apostolsk løfte

Ældsterne M. Russell Ballard og Quentin L. Cook underviser os i velsignelserne ved at overholde sabbatten.

At stå op for evangeliet

Ælder Jeffrey R. Holland beskriver, hvordan vi gøre en forskel som medlemmer af kirken.