Fiji

Nyeste artikler

Valg

Vise ord fra Præsident Thomas S. Monson om at vælge det rette.

Deres historie er min historie

Hvad er din historie?

Verdensomspændende indekseringsevent

Denne sommer kan du igen beundre atleters store indsatser, men du kan også selv yde en stor indsats for mange kommende generationer. Hjælp os med at indeksere verdens historiske optegnelser i et tidsrum af 72 timer fra den 15. til den 17. Juli, så de kan blive søgbare på internettet og hjælpe familie overalt i verden med at finde deres forfædre (dette er et link til en engelsk side, der beskriver projektet).

Find en forfader

En af de velsignelser, vi kan få ved at udføre arbejdet for vore forfædre, er næstekærlighed, for det er en handling af storslået kærlighed, og »medmindre menneskene nærer næstekærlighed kan de ikke arve det sted, som du har forberedt i din Faders boliger.«7

Et udvidet tjenesteprojekt

Lørdag d. 11. juni afholdte Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige en tøjindsamling til fordel for Røde Kors, hvor alle i området blev inviteret med. På blot nogle få timer blev der samlet nok tøj til at fylde 138 store sække.

Åndelige og timelige reservoirer

Ældste Jeffrey R. Holland hjælper os med at blive mere selvhjulpne.

Enkelhed i råd

Ledere er valgt til at lede. Led som frelseren.

Stræb fremad - FSY 2016

Kom og vær med i år!

Præsident Uchtdorf besøger Europa

Præsident Dieter F. Uchtdorf besøger medlemmer og venner af Kirken i det europæiske område.

For at bringe os til ham

Det lille kort med tre invitationer til at handle har til hensigt at bringe os og vore venner tættere på vor himmelske Fader og vor Frelser. 

Skille os ud fra mængden

Præsident Thomas S. Monson hjælper os til at finde muligheder for at tjene.

Selvhjulpenhedsmateriale - opdateret

Disse vejledninger er blevet udvikler for at hjælpe og assistere medlemmer i at modtage de åndelige og timelige velsignelser, der kommer af at være selvhjulpen.

Generationer sammenføjet i kærlighed

Præsident Russell M. Nelson fremhæver vigtigheden af slægtshistorie og tempeltjeneste.