Spring over hovednavigation

Seneste artikler og videoer

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor mormoner ikke drikker alkohol, te eller kaffe? Få mere at vide om åbenbaringen fra Gud, der hjælper mormoner til at leve sundere.
Ældste M. Russell Ballard besvarer væsentlige spørgsmål om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.
David A. Bednar forklarer, hvordan tiende åndeligt velsigner enkeltpersoner og familien ved at give Kirken mulighed for at bygge templer og kirkebygninger, trykke skrifter og meget mere.
Dieter F. Uchtdorf beskriver den uendelige kærlighed Gud har for hver enkelt af sine børn.
David A. Bednar taler om hvordan personer og familien bliver velsignet, når de trofast adlyder befalingen om at betale tiende.
Ældste M. Russell Ballard opfordrer os alle til at bringe en ven med i kirke til jul.
Hvad vil du gøre for at komme til undsætning?
David A. Bednar opfordrer os til at lære Gud bedre at kende ved at handle efter hans lære.