Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Presse- og Medieinformation

Kirken i korte træk

Tidlig historie

 • Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige blev organiseret i Fayette i staten New York den 6. april 1830 med seks medlemmer. (Ved slutningen af 1830 havde Kirken omkring 280 medlemmer).
 • Mormons Bog - endnu et vidne om Jesus Kristus - blev udgivet i 1830.
 • Første præsident for Kirken var Joseph Smith Jun. (1805 - 1844).
 • Efter Joseph Smiths martyrdød blev de sidste dages hellige (i 1846) ført mod vest af Præsident Brigham Young.
 • Mormonpionererne bosatte sig i Salt Lake dalen den 24. juli 1847.
 • Kirkens medlemmer koloniserede en stor del af det vestlige USA og grundlagde byer i det, der senere blev staterne Utah, Colorado, New Mexico, Arizona, Wyoming, Idaho, Nevada og Californien samt i dele af Canada og det nordlige Mexico
 • En stav er en selvstyrende enhed med et antal menigheder, (kan i Danmark sammenlignes med et Stift)- En mission er også en styrende enhed med et antal menigheder, som endnu ikke har nok lokale ledere, og den er derfor under ledelse af en udsendt missionspræsident.
 • Over hele verden bliver sidste dages hellige menigheder ledet af lægmænd, som udvælges blandt den lokale menighed, som og tjener uden løn.
 • Siden februar 1996 bor størstedelen af medlemmerne uden for USA.
 • På verdensplan er der 53% kvinder og 47% mænd i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
 • Uden for USA har Mexico, Brasilien og Filippinerne det største antal medlemmer. De 10 sprog, der tales mest blandt Kirkens medlemmer er således: Engelsk, spansk, portugisisk, tagalog (Filippinerne), cebuano (Filippinerne), japansk, ilokano (Filippinerne), samoansk, tonkansk, koreansk
 • Tro og lærdomme

  • Sidste dages hellige er kristne, men hverken protestanter, katolikker eller ortodokse. De tror, at deres kirke er genoprettelsen af Jesu Kristi oprindelige kirke.
  • Bibelen betragtes som guddommeligt inspireret hellig skrift, ligesom Mormons Bog - Endnu et vidne om Jesus Kristus.
  • Mormons Bog er oversat til 79 sprog - og i uddrag til yderligere 27 sprog.
  • Siden 1830 er der udgivet 138 mio. eksemplarer af Mormons Bog.
  • Den første oversættelse af Mormons Bog - foruden den engelske - var dansk, og den blev udgivet i 1851.
  • Kirkens præsident betragtes som Guds profet (Thomas s. Monson blev Kirkens 16. præsident i februar 2008, da Gordon B. Hinckley, som havde været Kirkens præsident siden 1995, døde). Foruden præsidenten og hans to rådgivere leder et kvorum af tolv apostle Kirkens verdensomspændende virke.
  • Familien er den grundlæggende enhed i samfundet og i Kirken: Kirkens programmer virker for at støtte og styrke ægteskaber og familier.
  • Kirkens medlemmer følger en sundhedslov ("Visdomsordet"), som forbyder tobak, alkoholiske drikke, te og kaffe samt andre skadelige stoffer, og som opmuntrer til sunde livsvaner.
  • Trofaste medlemmer bidrager med ti procent af deres indtægt ("Tiende") til Kirken.
  • Kirken belærer om ærlighed, retskaffenhed, lydighed over for loven, afholdenhed uden for ægteskabet og troskab i ægteskabet. Den er imod fri abort, pornografi, hasardspil og mishandling og misbrug af enhver art.

  Templer og familier

  • Foruden tusinder af almindelige kirker har Kirken templer over hele verden.
  • Det første, tempel blev bygget i 1836 i Kirtland, Ohio er ikke længere Kirkens ejendom. Kirkens andet tempel, derimod, er blevet opført to gange, idet det blev bygget i Nauvoo, Illinois i 1846, men gik til i en påsat brand i 1848. I 2002 blev et nyt tempel, som er nøjagtig kopi, og som ligger på samme sted, indviet i Nauvoo
  • I modsætning til kirker er sidste dages hellige templer ikke beregnet til almindelige gudstjenester om søndagen og er heller ikke åbne for offentligheden. I templerne vies trofaste kirkemedlemmer og aflægger særlige løfter beregnet på at knytte familier sammen for evigt.
  • Kirkens lære siger, at tempelceremonier kan udføres ved stedfortræder til gavn for afdøde forfædre.
  • Kirkens medlemmer opmuntres til at samle oplysninger om deres slægt, således at deres forfædre kan identificeres.

  Velfærd og humanitær tjeneste

  • Kirken har sit eget velfærdssystem, der yder hjælp til nødlidende medlemmer.
  • Systemet finansieres af Kirkens medlemmer, som faster en dag hver måned og donerer værdien af de måltider, der springes over ("Fasteoffer").
  • Kirkens velfærd er beregnet til kortvarig hjælp, hvor medlemmerne opmuntres til at lære at arbejde, være sparsommelige og uafhængige.
  • Velfærdsnetværket (hvor der er et stort antal medlemmer) driver en række tjenester som arbejdsformidling, genbrugsbutikker, gårde, konservesfabrikker og andre produktionsfaciliteter samt pakhuse, og det kan hjælpe medlemmer med professionel terapi, adoption eller placering i familiepleje.
  • Kirken er også engageret i større nødhjælpsarbejder i mere end 165 lande over hele verden - ofte i samarbejde med andre hjælpeorganisationer.

  Se også afsnittet: Humanitær Hjælp

  [Tekst:171]