Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Undervisningsmateriale

Læseplaner

Her findes læseplanerne for Københavns Stav og Århus Stav, som er gældende i år.

Læseplaner
Kirkens præsidenters lærdomme

Kirkens præsidenters lærdomme

Undervisningsmateriale som er baseret på lærdommene fra Kirkens præsidenter.

AP / UP

Til styrke for de unge - Udfør din pligt over for Gud. Tro mod sandheden m.v.

AP / UP
UV / EV / Institut

UV / EV / Institut

Institutmateriale

Primary

'Tro mod Gud' for piger og drenge, 'En forældrevejledning', Primarysange m.v.

Primary
Slægtshistorie

Slægtshistorie

Pjecer med skemaer og vejledning til dem som gerne vil studere deres slægts historie.

Seminar

Seminarmateriale, mesterskriftsteder og kronologier

Seminar
Evangeliske Principper

Evangeliske Principper

Evangeliske Principper

Tegneserier

Tegneserier

Tegneserier