Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Aprilkonferencen 2007

Talerne fra Unge Pigers møde den 24. marts 2007 og generalkonferencen den 31. marts - 1. april 2007 (Liahona maj 2007).

Titel Taler Lyt PDF
Mødet lørdag formiddag   Lyt til hele mødet  
Opretholdelse af Kirkens ledere Præsident Thomas S. Monson Lyt til denne tale i MP3 format Læs denne tale i PDF format
Rapport fra Kirkens Revisionsafdeling, 2006 Præsenteret af Robert W. Cantwell Lyt til denne tale i MP3 format Læs denne tale i PDF format
Statistisk rapport, 2006 Præsenteret af Michael Watson Lyt til denne tale i MP3 format Læs denne tale i PDF format
Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott   Læs denne tale i PDF format
Salmers nærende kraft Ældste Jay E. Jensen   Læs denne tale i PDF format
Forpligtelse over for Herren Ældste John B. Dickson   Læs denne tale i PDF format
Engles tunge Ældste Jeffrey R. Holland   Læs denne tale i PDF format
I skal fødes på ny Ældste David A. Bednar   Læs denne tale i PDF format
Han lever! Vor Forløser stor Præsident Thomas S. Monson   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Mødet lørdag eftermiddag   Lyt til hele mødet  
Tabernaklets ånd Præsident Boyd K. Packer   Læs denne tale i PDF format
Profeter - i pionerernes og vor tid Ældste Earl C. Tingey   Læs denne tale i PDF format
Hvis disse gamle vægge kunne tale Biskop H. David Burton   Læs denne tale i PDF format
Taknemlighed: En vej til lykke Bonnie D. Parkin   Læs denne tale i PDF format
Husk og gå ikke fortabt Ældste Marlin K. Jensen   Læs denne tale i PDF format
Genindvielse af Tabernaklet i Salt Lake City Præsident James E. Faust   Læs denne tale i PDF format
Minder fra Tabernaklet Præsident Thomas S. Monson   Læs denne tale i PDF format
Et tabernakel i ødemarken Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Præstedømmets møde      
Livets lektier Ældste Joseph B. Wirthlin   Læs denne tale i PDF format
Til Det Aronske Præstedømme: Forbered jer til beslutningernes årti Ældste Robert D. Hales   Læs denne tale i PDF format
Saml et forråd Biskop Keith B. McMullin   Læs denne tale i PDF format
Budskab til mine børnebørn Præsident James E. Faust   Læs denne tale i PDF format
Præstedømmet - En hellig gave Præsident Thomas S. Monson   Læs denne tale i PDF format
»Jeg er ren« Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Mødet søndag formiddag   Lyt til hele mødet  
Tilgivelsens helbredende kraft Præsident James E. Faust   Læs denne tale i PDF format
Skilsmisse Ældste Dallin H. Oaks   Læs denne tale i PDF format
Det er sandt, er det ikke? Hvad andet betyder så noget? Ældste Neil L. Andersen   Læs denne tale i PDF format
En lektie fra Mormons Bog Vicki F. Matsumori   Læs denne tale i PDF format
Ved du det? Ældste Glenn L. Pace   Læs denne tale i PDF format
Bibelens mirakel Ældste M. Russell Ballard   Læs denne tale i PDF format
Det, jeg ved Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Mødet søndag eftermiddag   Lyt til hele mødet  
Genoprettelsens budskab Ældste L. Tom Perry   Læs denne tale i PDF format
I dag Ældste Henry B. Eyring   Læs denne tale i PDF format
»Mor, er vi kristne?« Ældste Gary J. Coleman   Læs denne tale i PDF format
Hvem er for Herrens sag? Charles W. Dahlquist II   Læs denne tale i PDF format
Kan et menneske bedrage Gud? Ældste Yoshihiko Kikuchi   Læs denne tale i PDF format
Det sikre vendepunkt Ældste Dieter F. Uchtdorf   Læs denne tale i PDF format
Omvendelse Ældste Russell M. Nelson   Læs denne tale i PDF format
Afsluttende bemærkninger Præsident Gordon B. Hinckley   Læs denne tale i PDF format

Titel Taler Lyt PDF
Unge Pigers møde   Lyt til hele mødet  
Vor himmelske Faders døtre Susan W. Tanner Lyt til denne tale i MP3 format Læs denne tale i PDF format
Erindring, omvendelse og forandring Julie B. Beck Lyt til denne tale i MP3 format Læs denne tale i PDF format
Bliv på stien Elaine S. Dalton Lyt til denne tale i MP3 format Læs denne tale i PDF format
Lad dyd uophørligt pryde dine tanker Præsident Gordon B. Hinckley Lyt til denne tale i MP3 format Læs denne tale i PDF format