Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Ofte stillede spørgsmål

Oprettet: 31. oktober 2003

 
Spørgsmål: Hvad er navnet på jeres kirke?

Svar: I 1838 fik Joseph Smith at vide i en åbenbaring, at Kirken skulle kaldes Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Lære og Pagter 115:4), og den har siden da været kendt under dette navn.

Gordon B. Hinckley, præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, har fremhævet Kirkens korrekte navn ved at sige: "Vi tror på Jesus Kristus som Guds Søn. Kirkens officielle navn er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Kirken bærer Jesu Kristi navn - navnet på Guds Søn, verdens Forløser. Udtrykket Sidste Dages Hellige skal ses i lyset af, at medlemmerne af den oprindelige kristne kirke blev kaldt ’Hellige’. De var de første dages hellige. Vi er de sidste dages hellige. Så enkelt er det. Vi kaldes ofte mormoner. Det er et øgenavn, som er blevet givet os, fordi vi tror på Mormons Bog som værende Guds ord. Det er en bog, der går hånd i hånd med Bibelen, og som er endnu et vidne om Jesus Kristus."

Spørgsmål: Hvad tror I om Gud?

Svar: Gud er fuldkommen, alvidende og almægtig - universets hersker. Han er også barmhjertig, venlig og retfærdig. Han er vores Himmelske Fader. Vi er skabt i hans billede (1 Mosebog 1:27). Gud har et legeme, som ligner vores, men hans legeme er udødeligt, fuldkomment og har en herlighed, som ord ikke kan beskrive. Han kender os, fordi vi er hans børn, og han elsker hver eneste én af os. Han har en plan for hjælpe sine børn med at finde glæde her i livet og at vende tilbage for at leve sammen med ham, når dette liv er forbi. Klik her, http://www.mormon.org/learn/1,8672,801-17,00.html hvis du vil lære mere om Gud og hans plan for sine børn.

Spørgsmål: Hvorfor er familien så vigtig i jeres Kirke?

Svar: Gordon B. Hinckley, præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, har sagt: "En nation er ikke bedre end sine familier. Hvis man vil reformere en nation, må man begynde med familierne, med forældre, der underviser deres børn i positive og livsbekræftende principper og værdier, og som vil føre dem frem mod sunde og gode mål. .... Og vi gør en stor indsats for at skabe større samhørighed i familierne. Forældre har ikke noget større ansvar i denne verden end at opdrage deres børn på den rette måde, og de vil ikke opnå nogen større tilfredsstillelse gennem årene end at se disse børn vokse i pålidelighed og hæderlighed og udrette noget i deres egne liv." Se mere om Familien.

Spørgsmål: Hvilken sundhedslov foreslår kirken?

Svar: Dit legeme er en dyrebar gave fra Gud, der gav en sundhedslov til Joseph Smith i 1833 for at hjælpe os med at bevare vores legeme og forstand sund og rask. Denne lov er kendt som Visdomsordet. Ud over at fremhæve fordele ved sunde spisevaner og fysisk og åndelig sundhed har Gud udtalt sig imod brugen af:

 • Tobak
 • Alkohol
 • Kaffe og te
 • Andre skadelige stoffer

Gud lover store fysiske og åndelige velsignelser til dem, der følger visdomsordet. I dag fremmer videnskaben nogle af de samme principper, som en kærlig Gud gav til Joseph Smith for omkring 175 år siden.

Spørgsmål: Hvem var Joseph Smith?

Svar: Joseph Smith Jr. blev født i 1805 i Sharon i Windsor County i Vermont som søn af Joseph og Lucy Mack Smith. Han havde 10 søskende. Hans forældre lærte ham at bede, læse i Bibelen og at have tro på Gud.

Han blev draget ind i den religiøse vækkelse på den tid og søgte at finde den sande kirke. Som svar på hans brændende bøn oplevede han det, som er blevet kendt som ’den første åbenbaring’.

Som 14-årig så Joseph Gud Faderen og hans Søn Jesus Kristus i sin første åbenbaring. Som 17-årig begyndte Joseph at få besøg af himmelske sendebud, som forberedte ham til hans rolle i genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke på jorden. Han var en profet ligesom dem, vi kan læse om i Bibelen.

Spørgsmål: Kan besøgende deltage i jeres kirkemøder?

Svar: Alle besøgende er hjerteligt velkomne - både om søndagen til f.eks. nadvermødet og til aktiviteter på hverdage.

Se også hvad man kan forvente sig af møderne.

Hvis du ønsker at finde en kirke i nærheden af, hvor du bor, kan du kikke i listen her.

Spørgsmål: Hvordan omvender jeg mig?

Svar: Din himmelske Fader ønsker, at du skal være lykkelig. Synd eller misgerninger gør os ulykkelige, for "ugudelighed har aldrig været lykke" (Mormons Bog, Alma 41:10). Vor himmelske Fader har ved hjælp af Jesu Kristi forsoning gjort det muligt for dig at omvende dig og blive tilgivet for det, du har gjort forkert.

For at omvende dig må du -

 • Bekende dine synder for Gud (gennem bøn).
 • Føle oprigtig sorg over dine synder.
 • Bede Gud om at tilgive dig.
 • Gøre alt, hvad du kan, for at løse de problemer, som dine handlinger kan have forårsaget.
 • Vende dig bort fra dine synder og ikke begå dem igen.

I kraft af Kristi forsoning bringer oprigtig omvendelse tilgivelse og større fred i dette liv. Det bereder dig til at bo hos din himmelske Fader i livet herefter.

Spørgsmål: Kan mand og hustru være sammen for evigt?

Svar 1: En lærdom, der er kendetegnende for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er, at ægteskabet mellem en mand og en kvinde kan vare evigt. Vielser udført i Kirkens templer ender ikke ved døden. I stedet er vielser og familieforhold "bundet" ved præstedømmets myndighed, ("Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene - Matthæusevangeliet 16:19) og de kan fortsætte i evigheden, hvis parret er trofaste over for Jesu Kristi lære.

I 1995 fremhævede Guds levende profet og De Tolv Apostles Kvorum betydningen af ægteskab og familie i en erklæring med titlen "Familien: En proklamation til verden".

Svar 2: Familier kan være sammen for evigt. Familieforhold kan vare for evigt - ikke blot i dette liv. På samme måde, som livets største glæder kan komme gennem familien, så kan tabet af et elsket familiemedlem være en kilde til den dybeste sorg. Men døden behøver ikke at være afslutningen på forholdet til vore kære. Herren åbenbarede til Joseph Smith at den "samme selskabelighed, som findes blandt os her, skal også findes blandt os der [i evigheden], kun med den forskel, at den dér er forbundet med evig herlighed" (Lære og Pagter 130:2).

Familiemedlemmer, som accepterer forsoningen, Jesus Kristus har tilvejebragt, og som følger hans eksempel, kan være sammen for evigt gennem hellige forordninger, som udføres i de hellige templer.

Ægteskab

Når en mand og kvinde bliver gift i templet, kan deres familie forblive sammen for evigt. Dette er et almindeligt mål for de sidste dages hellige. Dette er dog ikke altid muligt. Måske er den ene ægtefælle ikke medlem af Kirken eller er måske ikke i stand til at tage til templet. Der er også mennesker, som aldrig får mulighed for at gifte sig.

Kirkemedlemmer, som er fraskilte, som aldrig har giftet sig, eller som har giftet sig uden for templet er fuldgode medlemmer af Kirken. De kan deltage i evangeliets forordninger og de får de samme muligheder for tjeneste i Kirken.

Den viden, at en familie kan være sammen for evigt, styrker familier - ikke alene dem, som er blevet bundet sammen ved templets forordninger, men også dem, som håber på at opnå disse velsignelser i fremtiden.

Templer

Templer er hellige bygninger, der betragtes som Herrens hus. De er de helligste bygninger på jorden. Der er over 120 templer i lande over hele verden.

I fordums dage befalede Herren Salomon at bygge et tempel (1 Krønikebog 28:1-9). Da Jesus genoprettede sin kirke i de sidste dage, befalede han igen, at der skulle bygges templer. Kirken begyndte at bygge templer i Kirtland i Ohio og i Nauvoo i Illinois.

I dag bygger Kirken templer over hele verden. I templerne kan Kirkens medlemmer deltage i forordninger, der vil forene deres familie for evigt og hjælpe dem med at vende tilbage til Gud.

I templet -

 • lærer medlemmer evige sandheder.
 • modtager de hellige forordninger, herunder dem, der vier mand og hustru og forener familien for evigt.
 • tilbydes forordninger som dåb for dem, der er døde uden at have modtaget forordningerne (1 Peter 4:6; 1 Korinter 15:29).
Spørgsmål: Hvordan er jeres kirkemøder?

Svar: Det vigtigste møde i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er Nadvermødet (gudstjenesten). Mødet er for alle, og det er almindeligt, at børn i alle aldre også er til stede. Nadvermødet afholdes i vore kirkebygninger på søndage og varer ca. 70 minutter. Gæster er meget velkomne til at deltage.

Se her for at finde en menighed i nærheden og tidspunktet for nadvermødets afholdelse.

Se her for at se en beskrivelse af de forskellige møder.

Spørgsmål: Hvad er jeres grundlæggende tro?

Svar: Du har måske spørgsmål om, hvad medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror på. Nogle af Kirkens grundlæggende lærdomme er:

 • Gud er vor himmelske Fader. Han elsker os og ønsker, at vi vender tilbage til ham.
 • Jesus Kristus er Guds Søn. Han er vor Frelser. Han forløser os fra døden ved at sørge for opstandelsen. Han frelser os fra synd, når vi omvender os.
 • På grund af Jesu Kristi forsoning kan vi vende tilbage og bo hos Gud, hvis vi holder hans befalinger.
 • Helligånden hjælper os med at genkende sandhed.
 • Evangeliets første principper og forordninger er tro på Jesus Kristus, omvendelse, dåb og modtagelse af Helligåndens gave.
 • Dåben foregår ved nedsænkning. Dåb af spædbørn praktiseres ikke.
 • Jesu Kristi Kirke er blevet genoprettet på jorden af profeten Joseph Smith i 1830.
 • Guds præstedømmes myndighed findes i hans kirke i dag, lige som den gjorde i den oprindelige kirke.
 • Bibelen og Mormons Bog er Guds ord.
 • Gud åbenbarer sin vilje til profeter i dag, lige som han gjorde i gamle dage.
 • Vores liv har et helligt formål.
 • Familier kan være sammen for evigt.
 • Ved at tjene andre kan vi opleve glæde og komme Gud nærmere.

Se også Kirkens Trosartikler samt afsnittet "Tro og Lærdomme".

Den bedste måde at få svar på dine spørgsmål er at tale med en ven eller bekendt, som er medlem af Kirken. Vi kan finde et medlem i dit område, som gerne vil tale med dig, eller du kan skrive dine spørgsmål her.

Du er også velkommen til selv at besøge en af vores kirker.

Spørgsmål: Hvordan kan jeg lære mere om jeres kirke

Svar: Du er hjertelig velkommen ved vore møder. Der holdes møde hver søndag, og besøgende er meget velkomne. Præsenter dig for et af medlemmerne af menigheden, så snart du kommer til kirken. Vedkommende vil byde dig velkommen og præsentere dig for andre medlemmer. Før du kommer, vil du måske gerne vide lidt om, hvad du kan forvente, når du kommer til et møde. Du kan finde den nærmeste kirke på denne liste over menigheder.

ELLER...

Tal med et medlem, hvor du bor. Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bor over hele verden. De er villige til at fortælle om deres følelser og tro til personer, der er interesseret. Hvis du kender eller møder medlemmer af Kirken, er du velkommen til at fortælle dem, hvad du har læst på denne hjemmeside på Internettet og drøfte dine spørgsmål med dem.

Hvis du ikke kender et medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, så opfordrer vi dig til at kontakte repræsentanter for Kirken for at få mere information om det, som du har set på denne hjemmeside. Ring til 38 11 39 99 eller brug denne formular til at arrangere, at disse repræsentanter kontakter dig og fortæller om nogle af Kristi lærdomme, som har hjulpet mennesker med at finde større glæde.

Spørgsmål: Hvad vil det sige at være en missionær?

Svar: Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er aktivt involveret i at undervise i Jesu Kristi gengivne evangelium. Flere end 60.000 frivillige missionærer fortæller over hele verden om den glæde, som de selv har fundet i evangeliet. De fleste af dem er unge, ugifte mænd eller kvinder, som tjener på fuldtid i 18 eller 24 måneder og selv betaler for det. Disse missionærer fortæller et budskab om Jesus Kristus og om hans forsoning for alle mennesker. De underviser om vor himmelske Faders store frelsesplan, som giver alle mennesker mulighed for at vende tilbage til ham.

Andre artikler inden for samme emne