Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Kirkens historie

På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges historie.

I foråret 1820 gik en 14-årig dreng ved navn Joseph Smith ud i en lund i nærheden af sit hjem i Palmyra i New York og bad om at få at vide, hvilken kirke han skulle tilslutte sig. Som svar på hans bøn viste Gud Faderen og hans søn Jesus Kristus sig for ham, nøjagtig ligesom himmelske personer havde vist sig for profeter som Moses og Paulus på Bibelens tid. Joseph blev belært om, at den kirke, som Jesus Kristus havde organiseret, ikke længere fandtes på jorden.

Joseph Smith blev udvalgt af Gud til at genoprette Jesu Kristi Kirke på jorden. I løbet af de følgende ti år fik Joseph besøg af andre himmelske sendebud, han oversatte Mormons Bog og modtog myndighed til at organisere Kirken. Denne blev organiseret i Fayette i New York den 6. april 1830 under Joseph Smiths ledelse. Den er vokset til en organisation, som har medlemmer og menigheder over hele verden.

Yderligere artikler til "Kirkens historie"

Andre artikler inden for samme emne