Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Tro og Lærdomme

Familien

Familien

Ægteskab og familien udgør et central del af Guds plan for sine børns evige skæbne. Apostlen Paulus forkyndte, at "i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden" (1 Korinter 11:11). Gud har også befalet, at manden og kvinden skal mangfoldiggøre sig og opfylde jorden (1 Mosebog 1:28), eller med andre ord, at de skal få børn og danne familie.

Dette teologiske grundlag har fået Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige til at udvikle og fremme omfattende programmer og tiltag for at fremme ægteskabet og familien. På trods af alle de forskellige kulturer og civilisationer er det lykkedes Kirken at fremhæve værdien af familien overalt i verden og gøre det til et centralt element i medlemmernes tilværelse. Kirkens medlemmer er fuldt ud bevidste om, at ægteskabet og familien eksisterer på den anden side af døden - den er evig.

Familien er således rammen for hovedparten af vores personlige udvikling. Kærligheden hersker her, mennesker hjælper og underviser hinanden og lærer af hinanden. Glæde og sorg deles.

Familien kan skabe nogle af de lykkeligste øjeblikke i ens liv, men som med alt, som har værdi, kræver forhold inden for familien tid og indsats.

Den udvidede familie

Jesu Kristi Kirke lægger også vægt på, at med begrebet "familie" forstås ikke blot den lille enhed, som omfatter Far, Mor og Børn, men også den udvidede familie, således at ingen lades alene, men omsluttes af det fællesskab, som kan findes blandt voksne søskende, bedsteforældre, onkler, tanter og søskendebørn osv.

De enlige

Der vil altid være nogen, som enten frivilligt eller ufrivilligt er enlige - måske for hele livet. I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tilstræbes det, at der er aktiviteter, såsom uddannelse, hyggestunder, hjemmeaftner, foredrag, fester og skovture, sport, tjenesteprojekter, osv., som kan bringe de enlige sammen med ligesindede, når de har lyst til det. Ofte er der naturligvis nogle, der finder sammen og danner en familie, med det er ikke det primære mål - det er at skabe et meningsfyldt liv.

For alle nedennævnte tre grupper af enlige gælder det, at der i hver menighed er to repræsentanter, mand og kvinde, som tager initiativet til at samle gruppen og sørge for at der er tilbud om at få nogle aktiviteter i gang. Det er lysten, der driver værket!

UV

Unge Voksne er aldersgruppen fra 18 og op til ca. 30 år. Det er aldersgruppen, hvor man ofte forbereder sig til ægteskab, til en mission eller koncentrerer sig om sin uddannelse. Aktiviteterne for denne gruppe er naturligvis tilpasset dens behov og interesser, og f.eks. afholdes der i Norden én gang om året et stort stævne: Fest-i-Nord, hvor disse unge kan mødes over landegrænserne og deltage i studiegrupper og fester og ture. I København ligger Religionsinstituttet, som er særligt beregnet for denne gruppe. Her er der åbent hver dag, og man kan møde venner og deltage i undervisning og regelmæssige hjemmeaftner, gudstjenester, satellittransmissioner over Kirkens Telstar satellit samt naturligvis fester med dans og god mad.

- "En tale til Ungdommen"
- Præsident Monsons Foredrag til Unge Voksne"
- Foredrag om Guds eksistens

EVU

Enlige Voksne - Unge er aldersgruppen fra ca. 30 til ca. 45 (aldersgrænserne er lidt flydende). Ofte er det enlige, som har været gift, og som måske er alene med børn. I hvert fald mødes de i grupper efter deres interesser og behov, og deres sammenkomster dækker også et stort stævne en gang om året samt sammenkomster med dans, spisning, udflugter, hjemmeaftner i grupper, studiegrupper, biografture og meget mere. Se invitation til stævnet SummerEvent 2006.

EV

Enlige Voksne er for alderen over de ca. 45 år. Ofte vil de mødes i grupper, som er lidt aldersopdelt - måske lidt efter kræfter for den ældre del af gruppen - men ellers samles de Enlige Voksne også i grupper, som passer til deres interesser og behov: Undervisning, hyggestunder, hjemmeaften i grupper, biograf- eller teaterture, større stævner, tjenesteprojekter, hvor man rækker ud til nogen, der har hjælp behov - alt hvad gruppen giver udtryk for, at den har lyst til.

Andre artikler inden for samme emne