Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Humanitær Hjælp

Oprettet: 31. oktober 2003

Grundlæggende principper

Som Jesu Kristi disciple stræber medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige efter at følge Frelserens formaning om at bespise de sultne, give de tørstige at drikke, byde de fremmede velkommen, give de nøgne klæder og besøge de syge og de, som er i fængsel. (Se Matthæus 25:35-36).

Siden dens begyndelse har Kirken været organiseret til at bistå dens medlemmer med at tilvejebringe fysisk, åndeligt, socialt og følelsesmæssigt velfærd for sig selv og andre. Velfærdstjeneste ydes i overensstemmelse med principper, som står beskrevet i skrifterne, og den bliver finansieret gennem frivillige bidrag af Kirkens medlemmer, som faster én dag hver måned og bidrager med mindst det beløb, som de udeladte måltider ville have kostet.

Når medlemmer og deres familie gør alt, hvad de kan for at sørge for sig selv og stadig ikke er i stand til at opfyldes deres grundlæggende behov, kan de henvende sig til deres biskop for at få midlertidig hjælp. Biskoppen, som er leder for en menighed, har de bedste forudsætninger for at fastslå, hvori problemet består, og hvor meget hjælp der behøves for at opfylde medlemmets eller familiens behov. Biskoppen bliver i dette velfærdsarbejde assisteret af andre ledere i præstedømmets afdelinger og i kvindernes Hjælpeforening.

Der, hvor Kirkens medlemsantal er betragteligt, er der mange steder blevet grundlagt et ressourcesystem såsom: Biskoppens Forrådshuse, konservesfabrikker, produktionsprojekter, discountbutikker, ansættelseskontorer og kontorer til familievejledning. Eftersom formålet med Kirkens velfærdstjeneste er at hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv, gives modtagere af disse ydelser mulighed for at arbejde (indenfor muligheden af deres kræfter) til gengæld for den hjælp, de har modtaget.

Dertil kommer, at det er frivillige medlemmer, som giver af deres tid, kræfter og evner, der udfører meget af arbejdet i Forrådshusene, konservesfabrikkerne osv.

Nogle medlemmer tjener på fuldtid som velfærdsmissionærer i "den tredje Verden", og de underviser i grundlæggende færdigheder samt ernæring, sanitet, affaldsbehandling og karriereudvikling.

Kirken sponsorerer også humanitære hjælpe- og udviklingsprojekter rundt om i hele verden - også for de, der har en anden tro. Disse projekter inkluderer nødhjælpsassistance i tilfælde af ulykker samt programmer, der styrker enkeltpersoners og familiers uafhængighed og derved forbedrer kapaciteten i samfund og institutioner, så de kan hjælpe andre. Hundreder af fuldtids frivillige med evner og erfaring i uddannelse, landbrug, socialt arbejde, forretninger og medicin tjener over hele verden som del af disse humanitære projekter.

Mere information kan også findes på Kirkens engelske hjemmeside om Fremsynet levevis: www.providentliving.org.

Yderligere artikler til "Humanitær Hjælp"

Andre artikler inden for samme emne