Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Humanitær Hjælp

Humanitære Organisationer

Oprettet: 31. oktober 2003

Jesu Kristi Kirke af sidste Dages Hellige arbejder gerne sammen med andre hjælpeorganisationer under katastrofer og længerevarende hjælpeprojekter.

De mest kendte er nok Røde Kors, Frelsens Hær og Islamisk Hjælpetjeneste. Dertil kommer, at LDS Charities er medlem af "InterAction" og "the American Council for Voluntary International Action," som udgør USA's største sammenslutning af ikke-regeringsstyrede organisationer for international udvikling og humanitær tjeneste.

SDH Socialtjeneste (LDS Family Services)

SDH Socialtjeneste er en privat, non-profit organisation, som blev grundlagt i 1919. Der er nu 71 kontorer over hele USA samt i Canada, Storbritannien, Australien, New Zealand og Japan.

De professionelle ledere af kontorerne har mindst en uddannelse, der svarer til en afgangseksamen som adfærdsforskere.

SDH socialtjeneste kan tilbyde hjælp på følgende områder:

  • Bistand til vordende forældre og bedsteforældre uanset race eller religion - heri inkluderet gruppeterapi, midlertidige hjem til vordende mødre, rådgivning i medicinske og lovmæssige spørgsmål, rådgivning om eventuel videre skolegang, rådgivning om og hjælp til eventuel adoption.
  • Efter henvisning fra lokale ledere I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige kan SDH Socialtjeneste tilbyde professionel rådgivning til den enkelte, til par og til familier - oftest i tilfælde med konflikter i ægteskabet, konflikter mellem forældre og børn, afhængighed, overgreb.

Se den engelske hjemmeside om LDS Families Services

SDH Filantropi (LDS Philanthropies)

SDH Filantropi er organisationen, som har sin begyndelse i 1971, og som bestyrer alle donationer, der gives til Kirken og dens institutioner undtagen Tiende og Fasteoffer.

Mange medlemmer og ikke medlemmer donerer store beløb til især Kirkens humanitære hjælp, idet de kan være sikre på, at der ikke beregnes administrationsudgifter - alle beløb går ubeskåret til det anviste hjælpearbejde. Se den engelske hjemmeside om LDS Philantrophies

SDH Filantropi bestyrer gaver til:

  • Brigham Young Universitetet og alle dets afdelinger
  • Den humanitære Tjeneste - Herunder SDH Velgørenhed (LDS Charities)
  • Den selvsupplerende Uddannelsesfond
  • Kirkens historiske Afdeling
  • Tempel og Missionærafdelingen
SDH Velgørenhed

Denne organisation blev oprettet under Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges ledelse i 1996 for at udøve humanitær hjælp over hele verden - dels som nødhjælp i katastrofesituationer og dels som bidrag til længerevarende genopbygnings- og bistandsprojekter.

Kirken ser ikke kun velgørenhed som værende hjælp til nødlidende - men også som et kristent princip, som bør være en naturlig del af Kirkens program.

(Se den engelske hjemmeside om LDS Charities)

Den selvsupplerende uddannelsesfond

Målrettede og værdige unge medlemmer af Kirken, hovedsageligt i Den tredje Verden, kan få hjælp fra LDS Church's Perpetual Education Fund (SDH Kirkens Selvsupplerende Uddannelses Fond), og de kan på denne måde fremme deres egen såvel som familiens situation og indtægt.

Den Selvsupplerende Uddannelsesfond finansieres af medlemmer og venner af Kirken, og den uddeles til unge mænd og kvinder i alderen fra 19 til 30 år, som modtager et lån til videreuddannelse eller en faglig uddannelse.

Lånet tilbagebetales til fonden efter uddannelsens fuldførelse, så andre også kan få gavn af midlerne.

Præsident Gordon B. Hinckley var initiativtageren til oprettelse af fonden i 2001, og den har siden oversteget alle forventninger.

Fonden tilvejebragte en håndfuld lån i 2001, men antallet er vokset bemærkelsesværdigt lige siden. Ved udgangen af 2005 var der blevet ekspederet omkring 24.000 lån til unge Sidste Dages Hellige i omkring 35 lande.

Modtagerne er spredt ud over Mexico, Central- og Sydamerika, Filippinerne, Caribien, Cambodja, Mongoliet og Indien - og der er planer om at medtage Vestafrika, Centraleuropa, Rusland, Tonga, Samoa og Fiji. Se artikel om fondens arbejde her.

HLT Aktion Nothilfe

"HLT Aktion Nothilfe" er en humanitær organisation i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Tyskland, som betjener samfundet ved at distribuere gaver i form af mad og tøj samt hjælper til ved katastrofer.

Andre artikler inden for samme emne