Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Troen i aktion

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bliver ofte omtalt som "mormonerne"; men det er et øgenavn, som andre har givet Kirken og dens medlemmer, fordi Mormons Bog betragtes som en hellig bog på linie med Bibelen. Kirken afviser ikke navnet "mormoner" eller "mormonkirken", men sætter dog pris på at blive kaldt ved sit rette navn. Medlemmer benytter om sig selv oftest navnet: Sidste Dages Hellige.

I medlemmernes hverdagsliv lægges der stor vægt på efterlevelse af de principper og befalinger, som er Kirkens lære. Derved forberedes man til livets omskifteligheder og får en vision af opstandelsen og evigheden.

Det, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige søger at bringe indenfor rækkevidde af alle mennesker ved forkyndelsen af Jesu Kristi evangelium, er: Personlig indre fred og lykke, harmoni i familien og ægteskabet i dette liv samt muligheden for herefter at være sammen for evigt i Guds rige.

Yderligere artikler til "Troen i aktion"

Andre artikler inden for samme emne