Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Tro og Lærdomme

Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, hvis medlemmer somme tider er kendt som "mormoner", anser sig selv for at være den eneste kristne kirke, som er bemyndiget af Jesus Kristus. Kirken afspejler den oprindelige kirke, som Kristus grundlagde under sin jordiske tjenestegerning med hensyn til tro, lærdomme, myndighed og struktur. Kristi apostle profeterede, at den kirke, som Kristus grundlagde, ville gå tabt fra jorden (2 Thessaloniker 2:8), og at han ville genoprette sin kirke før sit andet komme (Apostlenes Gerninger 3:19-21).

Efter Jesu Kristi opstigning til himlen fortsatte han med at vise sine apostle, hvordan de skulle lede hans kirke. Men efter deres død var der mange, som vendte sig bort fra sandheden - på trods af de mange troendes retskafne anstrengelser. Til sidst gik myndighed og de sandheder, som var knyttet til den kirke, som Kristus oprettede, tabt.

I 1820 begyndte Jesus Kristus at gengive sin kirke gennem profeten Joseph Smith. Fra en beskeden begyndelse er kirken vokset og blevet en verdensomspændende organisation med over 13 mio. medlemmer.

Yderligere artikler til "Tro og Lærdomme"

Andre artikler inden for samme emne