Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Læseplan for Hjælpeforening og Præstedømmet 2013 i Københavns Stav

Oprettet: 10. juli 2013

Læseplan for menigheder med tre timers mødeplan i Københavns Stav

DatoEmne
06-01-2013 Præsidentskabet
13-01-2013 Lorenzo Snow. Kap. 1: At lære ved tro
20-01-2013 Lorenzo Snow. Kap. 2: ” Dåb og Helligåndsgaven”.
27-01-2013Vor tids lærdomme: Fra Liahona, november 2012: Vær ivrigt engagerede - Ældste M. Russell Ballard. S. 29. Forsoningen - Præsident Boyd K. Packer. S. 75..
03-02-2013Præsidentskabet
10-02-2013 Lorenzo Snow. Kap. 3: Livslang omvendelse: Fortsat fremgang i sandhedens principper.
17-02-2013 Lorenzo Snow. Kap. 4: Styrket af Helligåndens kraft
24-02-2013Vor tids lærdomme: Fra Liahona, november 2012: Bliv agtværdige forældre - Ældste L. Tom Perry. S. 26. Beskyt børnene - Ældste Dallin H. Oaks. S. 43.
03-03-2013Præsidentskabet
10-03-2013 Lorenzo Snow. Kap. 5: Den trofastes storladne skæbne.
17-03-2013 Lorenzo Snow. Kap. 6: Bliv rene for Herren: "Lidt bedre dag for dag".
24-03-2013Vor tids lærdomme: Fra Liahona, november 2012: Fortrydelse og beslutninger - Præsident Dieter F. Uchtdorf. S. 21. Føler I også således nu - Ældste Quentin L. Cook. S. 6.
31-03-2013Fællesmøde
07-04-2013Generalkonference
14-04-2013 Lorenzo Snow. Kap. 7: Trofasthed i prøver: "Fra skyggen og ind i det strålende solskin"
21-04-2013 Lorenzo Snow. Kap. 8: "Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte"
28-04-2013 Vor tids lærdomme: Fra Liahona, november 2012: Tænk over velsignelserne - Præsident Thomas S. Monson. S. 86. Jeres tros prøve - Ældste Neil L. Andersen. S. 39.
05-05-2013Præsidentskabet
12-05-2013 Lorenzo Snow. Kap. 9+10: Hellige familieforhold + "Kom til templerne"
19-05-2013 Lorenzo Snow. Kap. 11: "Jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig".
26-05-2013Vor tids lærdomme: Fra Liahona, november 2012: Glæden ved at forløse de døde - Ældste Richard G. Scott. s. 93. Tempelstandard - Ældste Scott D. Whiting. S. 37.
02-06-2013Præsidentskabet
09-06-2013 Lorenzo Snow. Kap. 12: Tiende, en lov til vores beskyttelse og fremgang.
16-06-2013 Stavskonference
23-06-2013Vor tids lærdomme: Fra Liahona, november 2012: Omvendt til Herren - Ældste David A. Bednar. S. 106. Bliv en sand discipel - Ældste Daniel L. Johnson. S. 101.
30-06-2013Fællesmøde
07-07-2013Præsidentskabet
14-07-2013 Lorenzo Snow. Kap. 13: Hjælpeforeningen:Sand kærlighed og ægte gudsdyrkelse.
21-07-2013 Lorenzo Snow. Kap. 14: "For Gud er alt muligt"
28-07-2013Vor tids lærdomme: Fra Liahona, maj 2013: Lydighed medfører velsignelser, Præsident Thomas S. Monson, s. 89 »Dette er min gerning og herlighed«, Russell M. Ballard, s. 18
04-08-2013Præsidentskabet
11-08-2013 Lorenzo Snow. Kap. 15: Trofast og energisk tjeneste i Guds rige
18-08-2013 Lorenzo Snow. Kap. 16: "Så vi må blive ét"
25-08-2013Vor tids lærdomme: Fra Liahona, maj 2013: Håbet om Guds lys, Dieter F. Uchtdorf, s. 70. "Jeg tror", Jefferey R. Holland, s. 93.
01-09-2013Præsidentskabet
08-09-2013 Lorenzo Snow. Kap. 17: Præstedømmet - "til frelse for hele den menneskelige familie"
15-09-2013 Lorenzo Snow. Kap. 18: Ledelse i Kirken og uselvisk tjeneste
22-09-2013Vor tids lærdomme: Fra Liahona, maj 2013: Det er et mirakel, Neal L. Andersen, s. 77. Kristi tilhængere, Dallin H. Oaks, s. 96.
29-09-2013Fællesmøde
06-10-2013Generalkonference
13-10-2013 Lorenzo Snow. Kap. 19+20: Missionering: "For at nå ethvert menneskes hjerte" + Guds rige går fremad
20-10-2013 Lorenzo Snow. Kap. 21: Elsk Gud mere end vi elsker verden
27-10-2013Vor tids lærdomme: Fra Liahona, maj 2013: Et fredfyldt hjem, Richard G. Scott, s. 29. Personlig fred: Belønningen for retfærdighed, Quentin L. Cook, s. 32.
03-11-2013 Præsidentskabet
10-11-2013 Stavskonference.
17-11-2013 Lorenzo Snow. Kap. 22: Gør godt mod andre
24-11-2013Vor tids lærdomme: Fra Liahona, maj 2013: De ord, vi taler, Rosemary M. Wixom, s. 81. Dette ved jeg, Boyd K. Packer, s. 6.
01-12-2013Præsidentskabet
08-12-2013 Lorenzo Snow. Kap. 23: ” Profeten Joseph Smith.
15-12-2013 Lorenzo Snow. Kap. 24: Tanker om Jesu Kristi mission
22-12-2013Vor tids lærdomme: Fra Liahona, maj 2013: "Kom til mig", Henry B. Eyring, s. 22. Forløsning, Todd D. Christofferson, s. 109.
29-12-2013Fællesmøde