Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Indvielsesbønnen for Danmark

Oprettet: 17. juni 2008

Præsident Thomas S. Monson Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige indviede landet i 1998

Indvielsesbønnen fra den 7. juni 1998 i København, Danmark

Præsident Thomas S. Monson

Vor elskede himmelske Fader, efter anvisning fra din profet, ja, præsident Gordon B. Hinckley, er vi forsamlet på denne smukke sabbatsdag i byen København i Danmark, som er rig på historie og kendt for sine indbyggeres tro og gode egenskaber og for sine mangeårige bidrag til verden. Vi har ikke glemt dem, der har ydet ofre, og som er forblevet oprigtige og trofaste over for dit rige her på jorden. Vi har ikke glemt, at det danske folk har lidt afsavn, været undertrykt af invaderende hære, men de har aldrig mistet deres håb til dig, Fader, og er rigt belønnet på grund af de velsignelser, du har skænket dem.

Vi ved, at dette land er blevet indviet på et forudgående tidspunkt, og at bønnen omfattede hele Skandinavien, men i dag er vi her for at indvie Danmark og for at udtrykke vores taknemmelighed til dig for vore velsignelser og for at opfriske vores erindring om, hvad der forventes af os. Vi takker dig for alle, der er gået forud for os. Vi takker dig for alle, der endnu skal fødes. Vi takker dig for vor tid. Må vi som vore pionerforfædre holde fast ved sandheden og leve eksemplarisk og tjene i din kirke.

Vi er så taknemmelige, himmelske Fader, for den måde, hvorpå du har spredt mange fra Danmark over hele verden, så de kan påvirke tilværelsen for langt flere mennesker. Vi nedkalder på dette tidspunkt dine velsignelser, himmelske Fader, over dette land.

Himmelske Fader, må de hellige, gennem deres indsats, modtage dine rigeste velsignelser. Velsign dem i deres hjem, velsign dem på arbejdspladsen, velsign dem i Kirken, og vil du se ned til dem med velvilje. Vil du åbne mulighed for, at de kan holde familiebøn, og at der må være kærlighed i deres hjem.

Vi beder for de missionærer, som kommer til Danmark. Vil du lade dem vide, at de er blandt et udvalgt folk, og lad dem være frimodige og dog ydmyge, når de bærer deres vidnesbyrd. Lad missionærerne og medlemmerne forenes i en fælles indsats for at forkynde dit budskab. Lad os inddrage dem, der undersøger, i fællesskabet, og lad os give dem muligheder for at tjene.

Himmelske Fader, vil du velsigne landet, at det må være meget produktivt. Lad aldrig danskerne glemme deres arv, og må de altid byde de mennesker velkomne, som kommer til deres kyst. Lad dem høre budskabet om genoprettelsen fra dem, der bor her. Vi mindes de ord, der ofte citeres af profeten og andre i forbindelse med det historiske brev til Mr. Wentworth. Brevet indeholder Trosartiklerne og desuden disse ord: "Ingen ugudelig hånd kan standse dette værks fremgang; hære kan samle sig, pøbelhobe slutte sig sammen, bagvaskelse finde sted, men Guds sandhed vil frimodigt gå fremad, ædel og uafhængig, indtil den har besøgt hvert land, fejet gennem hvert kontinent og lydt i hvert øre, og den store Jehova skal sige, at værket er fuldbragt."

Fader, lad dit øje våge over dette folk, vil du lade vore medlemmer være enhver situation voksen, og lad os udtrykke vores påskønnelse over for dig i dit skaberværks skønhed for det privilegium, det er at leve i denne tid i dette land og se væksten i dit rige her og se opførelsen af yderligere kirkebygninger og måske tilmed et tempel, således at alle de hellige må fryde sig over deres velsignelser.

Lad os være gode borgere i vores lokalsamfund. Lad os tjene sammen med andre, hvor vi bor, ikke blot tjene vore egne, men enhver, der har behov for det, for vi ved, at du har lært os at hjælpe de fattige, at være et eksempel og at gøre det, som vor Fader har bedt os om at gøre.

Fader, vi er dig taknemlige for at du tillod, at din Søn virkede blandt mennesker, for at give sit liv, så vi kan leve for evigt. Hjælp os med at fastholde blikket på Guds celestiale rige, hjælp os med at forstå, at vi ved, hvor vi kom fra. Vi ved, hvorfor vi er her, og vi ved, hvor vi går hen, når vi forlader dette liv. Hjælp os med at dele disse storslåede sandheder, ja, frelsesplanen, med hinanden og med alle, som vi kan nå ud til.

Vil du velsigne landet med fred. Lad der ikke ske hærværk på vore bygninger. Må de altid blive passet med omsorg, så de bliver en invitation til andre om at komme og møde os. Det er i denne ånd, vi nedkalder dine velsignelser over alle, som er samlet her, og andre, som ikke har været i stand til at være sammen med os. Vi elsker Danmark, og vi elsker dine børn, og vi ønsker virkelig dine velsignelser over dette land.

Derfor, med det hellige apostelembedes myndighed og i Herren Jesu Kristi navn, indvier og genindvier jeg dette land, Danmark, til dig, vor himmelske Fader, at det må være et land med skønhed, at det må byde velkommen, varmt velkommen, til dem, der tager imod sandheden, og vil du som en del af denne indvielsesbøn velsigne de missionærer, som forlader deres hjem og vier deres liv i din tjeneste i en to-årig periode i vores smukke Danmark.

Himmelske Fader, vi er af og til ikke opmærksomme på alle dine velsignelser, men vil du se ned til os i inderlig barmhjertighed, og vil du i vores tilværelse opfylde det løfte, som blev givet gennem profeten Joseph i de hellige åbenbaringer, især i afsnit 76:

"Jeg, Herren, er barmhjertig og nådig mod dem, der frygter mig, og jeg finder behag i at ære dem, som tjener mig i retfærdighed og i sandhed til enden.

Med denne smukke åbenbaring klingende i vores ører indvier jeg dette land.

Og jeg gør det i Jesu Kristi navn. Amen.

Andre artikler inden for samme emne