Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Templer

Oprettet: 31. oktober 2003

Templet, som for medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, er Herrens hus og det mest hellige sted på jorden. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bygger templer (se Første Krønikebog 28:1-6) for at tilvejebringe muligheden for mennesker at modtage frelsende forordninger, som skal styrke dem i dette liv og forberede dem til livet efter døden.

Den kronende frelsende forordning er ægteskabets sakramente, også kaldet besegling. En præstedømmebærer med særlig myndighed besegler denne evige forening, som rækker ud over døden og med det formål at forene familien for evigt.

Betingelsen for at ægteparret kan forenes for evigt sammen med alle deres slægtninge - forfædre og efterkommere - er lydighed mod reglerne og befalingerne samt at leve et kristent liv, som behager Gud, hvilket den lokale biskop attesterer ved en anbefaling, som kaldes en tempelanbefaling, der gør det muligt at indtræde i templet.

Alle andre hellige forordninger i templet skal tjene de levende, og de døde ved forskellige stedfortrædende forordninger (1 Korinter 15:29; 1 Peter 4:6), ved at undervise dem i menneskets evige udvikling, Guds intentioner med hensyn til skabelse og de hellige pagter.

Hovedformålet er, at mennesket vender tilbage til vor himmelske Fader.

Den gudsdyrkelse, der foregår i templer, betragtes af sidste dages hellige som et meget helligt og personligt anliggende. Tøjet, der er forbundet med templet, er også helligt og har en særlig betydning for Kirkens medlemmer.

Tempelklædning
I lighed med medlemmer af mange andre trosretninger bærer sidste dages hellige også tøj tilknyttet deres religion. Medlemmer af andre trosretninger -- især personer, der virker som præster eller er involveret i gudstjenesterne -- bærer normalt deres religiøse klæder som en ydre ceremoniel påklædning eller et genkendeligt symbol. I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bæres tempelklædningen under det almindelige tøj som en personlig påmindelse om medlemmets forpligtelse overfor Gud.

Kirkens medlemmer betragter ikke tempelklædninger som et emne for en overfladisk samtale.

Andre artikler inden for samme emne